Малі розповіді про Брекзит в англійськомовному сегменті соціальної інтернет-мережі “Фейсбук”: наративно-дискурсивний підхід

Анотація

Опис

Ключові слова

Брекзит, екологізм, жанр, інтернет-дискурс, мала розповідь, модус дискурсу, наративний вимір, наративно-дискурсивний підхід, позиціювання суб’єкта, соціальна інтернет-мережа “Фейсбук”, Brexit, ecologism, genre, Internet discourse, small story, mode of discourse, narrative dimension, narrative-discursive approach, subject positioning, Facebook social network

Бібліографічний опис

Побережний, Дмитро Олегович. Малі розповіді про Брекзит в англійськомовному сегменті соціальної інтернет-мережі “Фейсбук”: наративно-дискурсивний підхід : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 035 –Філологія (Галузь знань 03 –Гуманітарні науки). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків, 2021. - 241 с.

Зібрання