Пояснювальна записка до державної геологічної карти України масштабу 1-200 000 М-36-ХVІІ(Охтирка), М-36-ХХІІІ(Полтава)

Анотація

Узагальнені геологічні матеріали, в основі яких лежать результати геологічного довивчення масштабу 1-200 000 території аркушів М-36-ХVІІ(Охтирка), М-36-ХХІІІ(Полтава).

Опис

Подається систематизований опис стратифікованих і нестратифікоаних утворень, тектонічної будови території і історії геологічного розвитку, корисних копалин та закономірностей їх розміщення. В окремих розділах подається загальна характеристика геоморфологічної будови, гідрогеології та екологічного стану геологічного середовища.

Ключові слова

геологічне довивчення, аркуш М-36-ХVІІ(Охтирка), аркуш М-36-ХХІІІ(Полтава), Дніпровсько-Донецька западина, докембрійський фундамент, фанерозойський осадовий чохол, брахіантиклінальні структури, вододіли, річкові тераси, заплави, осадові породи, корисні копалини, підземні води, екологічний стан середовища

Бібліографічний опис