Очі як посередник між світами у збірці Ліни Костенко «Проміння землі»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009-04-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Шмирьова Наталя Василівна – студентка IV курсу філологічного факультету (відділення української мови та літератури) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, науковий керівник – ст. викл. Савчук Г. О.

Опис

Ключові слова

очі як посередник між світами, Костенко Ліна, «Проміння землі» збірка

Бібліографічний опис

Шмирьова Н.В. Очі як посередник між світами у збірці Ліни Костенко «Проміння землі» / Шмирьова Наталя Василівна // Філологічні читання до 205-річчя Харківського університету : тези доповідей ІІ Регіональної студентської наукової конференції 21 квітня 2009 р., м. Харків. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. — С. 9–10