Експресивний потенціал односкладних конструкцій (на матеріалі оповідання Миколи Вінграновського «Гусенятко»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті подано дослідження формально-граматичної та стилістичної структури оповідання Миколи Вінграновського в аспекті функціонування різних типів односкладних речень. Проаналізовано експресивний потенціал односкладних конструкцій, способи їх увиразнення. Розглянуто роль невласне прямої мови персонажів у структурно-стилістичній організації художнього тексту. The article analyzes the grammatical and stylistic structure of Mykola Vin-granovskyi’s narrative in the aspect of different types of mononuclear sentences functioning. The expressive poten-tial of mononuclear constructions and the ways of their emphasis have been analyzed. The role of inner monologue of the characters in the structural and stylistic organization of the literary text has been considered.

Опис

Алєксєєва Олена Олександрівна, аспірант кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

mononuclear sentence, impersonal sentence, sentence, indefinite-personal sentence, nominative sentence, inner monologue, односкладне речення, безособове речення, інфінітивне речення, неозначено-особове речення, номінативне речення, невласне пряма мова

Бібліографічний опис

Алєксєєва О.О. Експресивний потенціал односкладних конструкцій (на матеріалі оповідання Миколи Вінграновського «Гусенятко») / Алєксєєва Олена Олександрівна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 39–44.