Методичні рекомендації та завдання до практичних занять з курсу «Екскурсознавство» для магістрантів, які навчаються за спеціалізацією «Географія рекреації та туризму» спеціальність «Науки про Землю»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-12-16

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні рекомендації розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Екскурсознавство» як однієї з важливих для підготовки фахівців в галузі географії рекреації, туризму, екскурсійної діяльності. Мета: надання методичної допомоги студентам при підготовці до практичних занять при вивченні навчальної дисципліни «Екскурсознавство». Методичні рекомендації розраховані на магістрантів денного та заочного відділень географічних факультетів, які навчаються за спеціалізацією «Географія рекреації та туризму» спеціальность «Науки про Землю». Він містить загальні відомості про навчальну дисципліну, тематичний план (структуру) курсу, завдання до прктичних занять, список рекомендованої літератури, питання до іспиту, глосарій основних понять з курсу трьома мовами.

Опис

Ключові слова

екскурсознавство

Бібліографічний опис