Історія середньовічного Сходу : підручник для студентів класичних університетів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Підручник призначений для використання під час вивчення програмного курсу вищої школи «Історія країн Азії та Африки» та інших сходознавчих дисциплін. У книжці висвітлено основні проблеми розвитку середньовічних цивілізацій держав Сходу. Навчальний матеріал доповнюється витягами з різноманітних письмових джерел, розповідями очевидців, даними археологічних розкопок, а також праць визнаних фахівців. Підручник містить необхідні картографічні й довідково-бібліографічні складові, що дозволяє використовувати видання на різних стадіях навчального процесу. Ця книжка, адресована студентам гуманітарних факультетів класичних та педагогічних університетів, зацікавить також викладачів середньої та вищої школи, старшокласників та всіх, хто захоплюється історією країн Сходу.

Опис

Навчальне видання

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, всесвітня історія, середньовічний схід, середньовіччя, далекосхідні цивілізації, Китай, епоха Юань і Мін, Японія, сьогуни, Корея, великий степ, номади, кочові спільноти, імперія монголів, Золота Орда, середньовічна Індія, середньовічний Індокитай, Іран, держава епохи Сасанідів, араба-ісламська цивілізація, халіфат Оммейядів, Багдадський халіфат Аббасидів, ісламські держави, мусульманський Іран, Середня Азія, єврейська діаспора, країни Халіфату, тюркський світ, держава Тимура і Тимуридів, тюрко-перська держава Сефевідів, держава турків-османів, Кримське ханство, «чорна Африка», східна Африка, Судан, південна Африка, Новий час

Бібліографічний опис

Д’ячков, Сергій Володимирович. Історія середньовічного Сходу : підручник для студентів класичних університетів / С.В. Д’ячков. — Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022. — 448 с.