Звіт про науково-дослідну роботу: Мінімізація екологічних ризиків при ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф (аварій) в системі екологічної безпеки. Система еколого-економічної оцінки збитків та витрат на попередження і ліквідацію наслідків природних та техногенних катастроф (аварій)

Анотація

В звіті визначено науково-методичні підходи щодо оцінки екологічних ризиків та еколого-економічної оцінки збитків та витрат при винекненні аварій та катастроф. Виконано розрахунки екологічних ризиків в умовах сучасного стану навколишнього середовища та верифікація системи еколого-економічних збитків при виникненні аварій та катастроф. Сформовано прогнози щодо можливих просторово-часових рівнів загроз від основних агентів ризику регіонів України та Китаю.

Опис

Ключові слова

екологічні ризики, еколого-економічна ефективність, природні катастрофи, техногенні аварії, природні та антропогенні чинники впливу

Бібліографічний опис