Психологія тоталітаризму в прозі Мари Матіос

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розкрито особливості зображення тоталітарного режиму у прозових творах Марії Матіос «Нація», «Солодка Даруся» та «Москалиця». Виявлено, що зображувана дійсність презентується авторкою через призму внутрішнього світу персонажів, їх емоцій та психічних станів. Для кращого розкриття взаємовідносин між окупантами та мешканцями України М. Матіос гіперболізує жорстокість перших та безправність останніх, а також у багатьох творах показує, як змінюються долі окремих людей, родин та навіть цілих поколінь після контакту з військовими. The article defines the peculiarities of the representing the totalitarian regime in the prose of Maria Matios "Natsiya", "Solodka Darusia" and "Moskalytsia". It has been found out that the represented reality is given by the author through the prism of the characters' inner world, their emotions and spirits. Maria Matios hyperbolizes the cruelty of the occupants and the rightlessness of the population of Ukraine for better unfolding their relationships. The author also shows the changes in her characters' lives after the contact with the enemy soldiers.

Опис

Хижняк Катерина Валеріївна, аспірантка кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

тоталітаризм, психіка, гіперболізація, мелодраматизм, трагедійність

Бібліографічний опис

Хижняк К.В. Психологія тоталітаризму в прозі Мари Матіос / К.В. Хижняк // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2010. – № 901, вип. 59. – С. 99 – 102