Лекція №6. Валідність тесту. Факторизація тесту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Автор-розробник: к. психол. н, доц. каф. прикладної психології О.Л.Луценко

Ключові слова

ідентифікація конструкту, факторний аналіз, субтест, континуальність

Бібліографічний опис

Луценко О.Л. Курс лекцій з дисципліни «Психодіагностика» для студентів факультету психології