Екологія людини: навчальна програма нормативної дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Дисципліна «Екологія людини» забезпечує формування знань про оптимізацію і гармонізацію взаємовідносин людини і довкілля, створення екологічно безпечного існування людини в сучасних соціально-економічних умовах.

Опис

Майбутній фахівець-еколог повинен усвідомити, що будь-яка діяльність людини впливає на довкілля, а погіршення стану біосфери небезпечно для всього живого, включаючи людину. Це висунуло проблему збереження людської популяції. Всебічне вивчення людини, її взаємовідносин із навколишнім середовищем призвели до розуміння, що здоров’я людини – це не тільки відсутність захворювань, але і фізичне, психологічне і соціальне благополуччя людини. Тому головним питанням програми є визначення факторів, що впливають на екологічно безпечне існування людської популяції у системі «природа – господарство – населення», а ключовими поняттями, що всебічно розглядаються, є «здоров’я» та «якість оточуючого людину середовища».

Ключові слова

природничі науки, екологія людини

Бібліографічний опис

Некос А.Н. Екологія людини: навчальна програма нормативної дисципліни / А.Н.Некос. // Навчальні програми нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія»: Навчальне видання / За ред. проф. В. Ю. Некоса та проф. Т. А. Сафранова. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2005 – С.186-192.