Пуговицы из захоронений «консульской церкви» крепости Чембало (XIV—XV вв.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Столяренко Е. М. Ґудзики з поховань «Консульської церкви» фортеці Чембало (XIV—XV ст.) У статті досліджуються ґудзики, знайдені при розкопках «Консульської церкви» генуєзської фортеці Чембало (XIV—XV ст.). Ґудзики — важлива складова частина костюму людини середньовічної епохи. Більшість образотворчих джерел цей елемент одягу не зберігли, однак при розкопках середньовічних пам’ятників, ґудзики є масовим матеріалом. На основі зовнішнього виду, техніки виробництва, матеріалу данні артефакти були поділені на типи і види. У ході дослідження було з’ясоване датування ґудзиків типу 1 (IX—XVI ст.) та типу 2 (XIV—XV ст.) Також зроблено припущення щодо функціонального призначення ґудзиків. E. Stolyarenko. Buttons from Graves of “Konsulska church” of Chembalo Fortress (XIV—XV centuries) The objects of the research of the article are buttons, which were found during the archaeological excavations of “Konsulska church” of Genoese fortress Cembalo (XIV—XV). The buttons are the important part of the suit of the medieval man. Most of the graphic sources don’t show this part of the clothes, but at the excavations of the medieval monuments we can see that the buttons are widespreaded material. Founded artifacts were divided on types and species on the basis of their external look. During the research was clarified the age determination of the buttons of type 1 (IX—XVI centuries) and type 2 (XIV—XV centuries). Also it was made hypothesis concerning functional destination of the buttons.

Опис

Ключові слова

Генуезькі колонії, Чембало, «Консульська церква», ґудзики, костюм, Genoese colonies, Cembalo, “Konsulska church”, buttons, suit

Бібліографічний опис

Столяренко Е. Н. Пуговицы из захоронений «консульской церкви» крепости Чембало (XIV—XV вв.) // Древности 2010. Харьковский историко-археологический ежегодник. — Вып. 9. — Харьков: ООО «НТМТ», 2010. — C. 290-302.