Географія АПК: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності «Економічна та соціальна географія»

Ескіз недоступний

Дата

2015-06-14

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні вказівки розроблені до програми курсу «Географія АПК» як одного з важливих у загальному циклі професійної та практичної підготовки магістрів економічної та соціальної географії. Мета – надати методичну допомогу студентам та розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Географія АПК». Методичні вказівки розраховані на студентів денного і заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». Методичні вказівки містять загальні відомості про курс з вимогами до знань та умінь студентів, навчальну програму, структуру курсу, рекомендовану літературу та інформаційні ресурси, теми і плани практичних занять, теми для самостійної роботи, питання для самоперевірки та самоконтролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.

Опис

Ключові слова

АПК, сільське господарство, рослинництво, тваринництво

Бібліографічний опис