Візантія і Русь в українському вимірі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Рец. на кн.: Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Сорочан С. Б., Файда О. М. Історія Візантії. Вступ до візантиністики / За ред. С. Б. Сорочана і Л. В. Войтовича. – Львів: Апріорі, 2011. – 880 с.: іл. У рецензії розглядаються проблеми русько-візантійських відносин у підручнику з візантиністики для студентів вищих навчальних закладів. Визначено основні дискусійні питання і перспективи подальших досліджень. В рецензии рассматриваются проблемы русско-византийских отношений в учебнике по византинистике для студентов высших учебных заведений. Определены основные дискуссионные вопросы и перспективы дальнейших исследований. The review deals with the problems of Rus’-Byzantine relations in textbook of Byzantine Studies for students of high schools. The main debatable questions and perspectives of further investigations have been defined.

Опис

Ключові слова

Візантія, Русь, візантиністика, Україна

Бібліографічний опис

Роменський О. О. Візантія і Русь в українському вимірі // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2012 – № 1006. – Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 15. – С. 141-150.