Економічна і соціальна географія України: робочий зошит для практично-семінарських занять

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-05-30

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Робочий зошит розроблений як складова частина навчально-методичного комплексу для курсу «Економічна і соціальна географія України», однієї з важливих дисциплін у професійній і практичній підготовці бакалаврів географії. Мета навчального курсу: формувати практичні навички та закріплювати знання про особливості суспільно-географічного положення України, її природно-ресурсний потенціал, демографічну ситуацію в країні, розвиток та розміщення провідних галузей господарства та міжгалузевих комплексів тощо. Важливим завданням курсу є формування практичних навичок з аналізу сучасного стану соціально-економічного розвитку адміністративних областей України, визначення перспектив їх розвитку. Навчальні компетентності студентів: вміти давати оцінку та знати особливості економіко-географічного, геополітичного, транспортно-географічного положення України; володіти знаннями щодо особливостей природно-ресурсного потенціалу України, проблем його освоєння та використання; характеризувати особливості сучасної демографічної ситуації в Україні, вміти пояснювати існуючі демографічні проблеми держави та пропонувати шляхи їх вирішення; знати закономірності розміщення виробничих сил України та її окремих регіонів, вміти визначати основні проблеми; вміти аналізувати загальні закономірності та особливості регіональної диференціації та перебігу економічних і соціальних процесів в Україні; вміти аналізувати особливості територіальної організації господарства; вміти проводити характеристику окремих територіально-виробничих комплексів, промислових і транспортних вузлів, сільськогосподарських зон; економічних районів; окремих регіонів країни, визначити проблеми та шляхи подальшого розвитку. Робочий зошит розрахований на студентів денного і заочного відділень факультету геології, географії, рекреації і туризму, які навчаються за напрямком підготовки «Географія».

Опис

Ключові слова

суспільна географія, Україна

Бібліографічний опис