Картярський лінгвокультурний субкод: фразеологічні засоби вербалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто фразеологічні одиниці, що вербалізують складники лінгвокультурного субкоду гри в карти, визначено семантичні характеристики фразеологізмів та особливості їх функціонування в сучасному медіа-просторі. Проаналізовано вплив зміни форми фразеологічних одиниць на їхні функціональні характеристики. Простежено рівень фіксованості досліджуваних одиниць у словниках. The article deals with the phraseological units as verbal components of card game linguocultural subcode. The semantic characteristics of phraseological units and the features of their functioning in the media are pointed out. The effect of changing the form of these units on its functional characteristics is analyzed. The level of fixing the studied units in dictionaries is defined.

Опис

Пустовалова Віра Іванівна, аспірантка кафедри української мови, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

лінгвокультурний субкод, фразеологізм, семантична ознака, сценарій, експресія, оцінка, linguocultural subcode, phraseological unit, semantic feature, scenario, expression, evaluation

Бібліографічний опис

Пустовалова В.І. Картярський лінгвокультурний субкод: фразеологічні засоби вербалізації / Віра Іванівна Пустовалова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 112–117.