Поливная посуда Крыма XV в. (местное производство до турецкого периода). Часть I. Типология, распространение, происхождение

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Тесленко І. Б. Полив’яний посуд Криму XV ст. (місцеве виробництво до турецкого периоду). Частина I. Типологія, разповсюдження, походження В статті запропоновано загальну типологію полив’яного посуду, що виготовлявся на території Криму в XV ст. до турецької навали. Його асортимент включав 5 видів, 10 типів посудин закритої форми, 7 видів, 21 тип посудин відкритої форми та 2 типи покришок. Серед них значну частку складають вироби з різноманітним монохромним та поліхромним графічним декором, специфічні мотиви якого відображають своєрідний стиль, що сформувався на території півострову протягом XV ст. та отримав в сучасній літературі назву «кафинського». Полив’яна кераміка так званого «кафинського стилю» чи «кафинського кола» абсолютно домінує на археологічних пам’ятках Криму XV ст. та широко розповсюджується за його межами. Ймовірно, саме генуезька колонія Кафа виступала законодавцем моди гончарного декоративно-прикладного мистецтва на півострові в цей час, що, в свою чергу, не виключає існування виробництва полив’яного посуду в інших містах та поселеннях Таврики XV ст. I. Teslenko. The Crimean Glazed Pottery of the 15th cent. (Local Production before Turkish Invasion). Part I. Typology, Distribution, Origin In the article the general typology of the Crimean glazed pottery of the 15th cent. before Turkish invasion are proposed. During this period the largest glazed pottery’s production center and “the legislator of a fashion” potter’s handicrafts in the Crimea was the Genoas colony Kaffa. The ceramics so-called “Kaffa style” or «Kaffa derivative» absolutely dominates on the Crimean archaeological monuments in the 15th cent. and are widely presented outside of the peninsula. The Kaffa’s monopoly, however, does not exclude an opportunity of existence of the glazed pottery’s productions centers in the other cities and settlements of the Crimea in the 15th cent.

Опис

Ключові слова

Крим, полив’яний посуд, типологія, морфологія, гончарний центр, Crimea, glazed ceramics, typology, morphology, the pottery production center

Бібліографічний опис

Тесленко И. Б. Поливная посуда Крыма XV в. (местное производство до турецкого периода). Часть I. Типология, распространение, происхождение // Древности 2010. Харьковский историко-археологический ежегодник. — Вып. 9. — Харьков: ООО «НТМТ», 2010. — C. 216-234.