Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 510. Серія фізична "Ядра, частинки, поля". Випуск 1 /13/

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

“Вісник Харківського національного університету” (серія фізична «Ядра, частинки, поля») с збірником наукових робіт, який містить результати досліджень з фізики елементарних частинок, ядерної фізики, фізики плазми та плазмових технологій, фізики твердого тіла та радіаційної фізики. Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів, що спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки. Його включено до Переліку наукових видань ВАК, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. До публікації приймаються статті, написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів і мають позитивні рекомендації двох рецензентів, призначених редакцією. Запланована періодичність випуску збірника — 4 рази на рік.

Опис

Присвячується академіку С.В. Пелетмінському (до 70-річчя з дня народження)

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Physics, елементарні частинки, ядерна фізика, фізика плазм, плазмові технології, фізика твердого тіла, радіаційна фізика, фоторасщепление малонуклеарных систем, нематики, релятивистские электроны, фрактальное рассеяние, сверхпроводники, газ квазичастиц, коллекторная плазма, вязкоупругие среды, сплав Al-0,1%Fe, лямелярная эвтентическая композиция Ni-Ni3B, радиационное охрупачивание материалов, изотопы, системы зондирования ионосферы, синтез материалов, термодинамические процессы, твердотельные объекты, термополевое воздействие, supermatrices, nilpotent, nontrival fermionic shell, genetic algorithm, analyzing spectra of quantum systems

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. № 510. Серія фізична "Ядра, частинки, поля". Вип. 1 /13/ = The Jornal of Kharkiv National University. No. 510. Physical series "Nuclei, Particles, Fields". Issue 1 /13/ / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків : вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2001. – 104 с.