Методичні рекомендації з охорони праці для студентів філософського факультету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Посібник містить в собі загальні положення курсів «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» для студентів філософського факультету, пропозиції щодо внесення до програми державного іспиту переліку питань з охорони праці для студентів філософського факультету, методичні рекомендації щодо підготовки та написання розділів випускних кваліфікаційних робіт бакалавра, магістра та спеціаліста з питань охорони праці, тестові питання для самоперевірки знань та інформацію щодо безпеки праці користувачів комп’ютерних технологій.

Опис

Ключові слова

курс «Основи охорони праці», тестові питання для самоперевірки знань студентів, методичні рекомендації, безпека праці користувачів комп’ютерних технологій, рекомендована література, «Здоров'я людини»

Бібліографічний опис

Тимченко Г.М. Методичні рекомендації з охорони праці для студентів філософського факультету / Г. М. Тимченко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 48 с.