К проблеме происхождения этеокритян

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Чередниченко А. Г. До проблеми походження етеокритян Мінойське лінійне складове письмо А було створено у XVIII ст. до н. е. для індоєвропейської мови, що мала залишки силабо-морфемного строю. Мова етеокритян, яка передавалася лінійним письмом А, походила з того ж джерела, що й праіндо-ірано-дардо-кафірська, правірменська, праалбанська мови, але не дала життєздатних продовжень і зникла у другій половині II тис. до н. е. Лінійне письмо А було створено з урахуванням вже існуючої близькосхідної системи письма, яка була пристосована спеціально до індоарійського прамовного типу. Складовий тип цього письма був абсолютно чужим семіто-хамітським мовам, але все-таки використовувався як основа для консонантних видів письма. В індоєвропейських генеалогічних міфах, що зберегла давньогрецька традиція, праматір’ю етеокритян є Європа, сестра Кадма, Фойніка і Кіліка, дочка Агенора, сина Лівії та Посейдона, племінниця Бела, синами якого були Єгипт, Данай, Кефей та Фіней. Рід Європи походить з роду Іо, дочки Інаха або Аргоса. Міфи про мандрування Іо та ії нащадків, можливо, зберігають пам’ять про перебування племен носіїв «сатемних» індоєвропейських діалектів на Близькому Сході в III—II тис. до н. е. та їх міграціях, в т. ч. з Леванту на Крит. Ключові слова: Крит, мінойська цивілізація, етеокритяни, генеалогічні легенди, індоєвропейські мови, лінійне письмо А, лінійне письмо Б, силабо-морфемний строй. А. Cherednichenko. To the Problem of the Eeteo-Ccretans’ Origin Minoan Linear (script) A was created in XVIII c. B.C. for an Indo-European language with remnants of Syllabic-Morpheme order. Language of Linear A (language of the Eteo-Cretans) had the same origin with Proto-Indo-Iranian, Proto-Armenian, Proto-Albanian languages. However, it hadn’t viable continuations and disappeared in the 2nd half of II m. B.C. The Linear script A was created in accordance with principles of the Near Eastern script system adapted for the Proto-Indo-Aryan language. Syllabic-Morpheme type of this script was alien to Afro-Asian languages, but it was used as the basis of consonant forms of Semitic scripts. The Indo-European genealogical myths were kept by the Old-Greek tradition. In accordance with these myths Europe was the original mother of the Eteo-Cretans. She was a daughter of Agenor, son of Libya and Pposeidon. Europe was a niece of Belos. Sons of Belos were Egypt, Danaos, Kepheus and Pphineus. Clan of Europe was descended from Io, daughter of Inachos or Argos. Myths about migrations of Io and her descendants hold places of residence and ways of migrations of the «satem» Proto-Indo-European tribes in the Near East in III—II m. B.C. in remembrance, including way of migration from Levant to Crete.

Опис

Ключові слова

Крит, мінойська цивілізація, етеокритяни, генеалогічні легенди, індоєвропейські мови, лінійне письмо А, лінійне письмо Б, силабо-морфемний строй, Crete, Minoan civilization, the Eteo-Cretans, genealogical myths, Indo-European languages, Linear (script) A, Linear (script) B, Syllabic-Morpheme order

Бібліографічний опис

Чередниченко А. Г. К проблеме происхождения этеокритян // Древности 2009. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 8. — Харьков: ООО «НТМТ», 2009. – C. 36-43.