Теоретичні уявлення Д.М.Узнадзе про увагу та сучасні теоретичні та емпіричні розробки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

у статті представлений теоретичний аналіз вчення Д.М.Узнадзе про увагу, її процеси та властивості. Наведені питання, що потребують уточнення та додаткових розробок. Основними моментами, що набули додаткового інтересу у сучасній науці були означені питання рівневого устрою уваги та перебігу її дистрибуції, а також порівняння двох планів дій – об’єктиваційного та імпульсивного. Наведені результати експериментального дослідження, що, з одного боку узгоджуються з вченням Д.М.Узнадзе, з іншого – є спробою відповісти на питання, що імпліцитно присутні у його теоретичних розробках

Опис

Ключові слова

теорія установки Д.М.Узнадзе, розподіл та переключання уваги, рівнева побудова дистрибуції уваги

Бібліографічний опис