Український експериментальний роман 1920-х років (до проблеми синтезу жанрів)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Об’єктом аналізу в статті є український експериментальний роман 20-х років ХХ століття – «Майстер корабля» Ю. Яновського та «Інтелігент» Л. Скрипника. Розкрита така особливість творів, як синтез засобів літератури і кіно, проаналізована роль кінематографічних прийомів у структурі рома-нів. Показана роль наратора. Объектом анализа в статье является украинский экспериментальный роман 20-х годов ХХ века – «Мастер корабля» Ю. Яновского и «Интеллигент» Л. Скрипника. Раскрыта такая особенность произведений, как синтез средств литературы и кино, проанализирована роль кинематографических приемов в структуре романов. Показана роль нарратора. The present article is devoted to Ukrainian experimental novel of the 1920s “The Master of the Ship” by Yu. Yanovsky “The Intellectual” by L. Skrypnyk. Such feature as the synthesis of literature and cinematographic means is studied; the role of cinematographic means in the novels structure is analyzed. The role of the narrator is shown.

Опис

Гноєва Ніна Іванівна, к.філол.н., доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

експериментальний роман, поетика кіно, монтаж, наратор

Бібліографічний опис

Гноєва Н.І. Український експериментальний роман 1920-х років (до проблеми синтезу жанрів) / Н.І. Гноєва // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 989. Сер.: Філологія. – Вип. 63. – С. 157 - 162