Історична динаміка перформативних висловлень в німецькомовному діалогічному дискурсі XVI-XXI cтоліть

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-11-19

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню історичної динаміки структурно-семантичних і лінгвопрагматичних властивостей перформативних висловлень у німецькомовному діалогічному дискурсі XVI-XXI століть.

Опис

Ключові слова

дискурс, іллокуція, імпліцитний мовленнєвий акт, історична динаміка, метакомунікація, перформативне висловлення, перформативне дієслово, прагматика

Бібліографічний опис