Проблеми викладання дисципліни «Основи української і зарубіжної літератури» на підготовчих факультетах для іноземних громадян

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті проаналізовані існуючі програми з літератури для іноземних студентів підготовчих факультетів ВНЗ, обґрунтовується необхідність їх заміни і розробки нового проекту програми. Запропоновано альтернативний варіант програми.

Опис

The existing programs on literature for foreign students of the preparatory departments in high educational establishments are analyzed in the article. The necessity of their amendment and working out of a new program project is proved. The alternative program is suggested.

Ключові слова

ubjects programs, foreign students of the preparatory departments, literature, literary criticism, программы дисциплин, иностранные студенты подготовительных факультетов, литература, литературоведение, програми дисциплін, іноземні студенти підготовчих факультетів, література, літературознавство

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2008, № 12