Реаліті-шоу на українському телебаченні (на прикладі телеканалу СТБ)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглянуто типологію реаліті-шоу на українському телебаченні та досліджено причини популярності цього жанру серед глядачів. Як приклад обраний «рекордист» за кількістю програм відповідного спрямування — канал СТБ. Показано, що реаліті-шоу є продуктом і водночас продуцентом нової суспільної культури. The typology of the reality show on Ukrainian television is analysed and true reasons for the popularity of the genre among the spectators are studied. As an example the "recordsman" by the number of programs of relevant areas the STB channel is selected. It is shown that the reality show is a product and at the same time a producer of a new social culture.

Опис

Хмель Ольга Сергіївна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Гарагуля Анастасія Станіславівна — бакалаврант кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

shows, reality TV, the Ukrainian TV, STB cannel, шоу, реаліті, українське телебачення, телеканал СТБ

Бібліографічний опис

Гарагуля А.С. Реаліті-шоу на українському телебаченні (на прикладі телеканалу СТБ) / Гарагуля А.С., Хмель О.С. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1027. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 4. – С. 26–29.