Частота встречаемости различных типов ортостатических реакций частоты желудочковых сокращений и функциональный класс фибрилляции предсердий при терапии бета-адреноблокаторами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011-05-19

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої Дню Науки в України “Внесок молодих спеціалістів у розвиток медичної науки і практики” 19 травня 2011 р., м. Харків / Ред. рада О. Я. Бабак та ін. − Х., 2011. − С. 118.