Методичні основи національного рейтингу якості управління репутацією

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Київ : КНЕУ

Анотація

У статті висвітлено методичні основи Національного рейтингу якості управління репутацією, запропонованого автором. Оцінюючи зусилля компанії щодо формування репутації, необхідно розрізняти два вектори такої оцінки: функціональний (оцінювання процесів менеджменту) і результатний (безпосередньо оцінювання сформованої репутації — довіри). На функціональному рівні пропонуються такі номінації: «Репутаційна стабільність», «Медіа-активність», «Інноваційний підхід», «Іміджевий капітал КСВ» і «Антикриза року». Оцінювання в рамках запропонованих п’яти номінацій здійснюється шляхом анкетування експертів. Однією з задач Національного рейтингу якості управління репутацією є виявлення найефективніших моделей і подальше висвітлення унікального досвіду компанії-переможця з метою популяризації якісного репутаційного менеджменту, здатного підняти ведення бізнесу в Україні до рівня високих світових стандартів.

Опис

In the article the method of the National rating of reputation management, that should be regarded as an annual monitoring project. He will give a signal to the world community that Ukrainian companies can be trusted. In assessing the company’s efforts on building a reputation, it is necessary to evaluate the two vectors: functional (evaluation process management) and result (directly evaluating the existing reputation — trust). The author reveals the following national rating category as reputation management «reputational stability», «media activity», «innovative approach», «Image capital CSR» and «Annual Anticrisis». Reputation management consists of the essential elements, ie, is a system. The author notes that at each of the five functional nominations assess all three dimensions of reputation management systems, «foundation» — institutionalized function (I) «reputational activity» (A) and feedback mechanisms with stakeholders (S). Evaluation of the proposed five nominations survey carried out by experts. Leadership of a company in a particular category the National rating of reputation management is a testament prerequisites high generalizing results — the company’s reputation. However, in practice the highest efforts often lead to the best results: some companies invent economical and yet effective reputation management model. The second stage in the survey involved a new group of experts (among the most titled authority on reputation management in Ukraine and well-known investment analysts), which assesses the quality of the existing reputation management on five parameters (аntifragile, replicationability, innovation, resource efficiency, profitability). One of the key tasks of the of the National rating of reputation management is to ask for Ukrainian business community system benchmarks and vector improvement of reputation management.

Ключові слова

репутація, національний рейтинг репутації компаній, репутаційний менеджмент, стейкхолдери, антикрихкість репутації, reputation, the National rating of reputation management, stakeholders, аntifragile of reputation

Бібліографічний опис

Дерев'янко, Олена Георгіївна. Методичні основи національного рейтингу якості управління репутацією / О.Г. Дерев'янко // Стратегія економічного розвитку України. Вип. 36. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 13–25.