Рефлексивність та рефлексія: співвідношення понять

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

Статтю присвячено визначенню співвідношення понять «рефлексивність» та «рефлексія». Наводяться три варіанти зв’язку між цими поняттями. Означені та охарактеризовані специфічні властивості рефлексії (динамічність, дискретність, спрямованість, предметність, зв’язок з пізнавальною сферою) та рефлексивності (інтегрованість, системність, континуальність). Введено поняття «рефлексивність особистості».

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology, інтегрованість, континуальність, рефлексивність, рефлексив-ність особистості, рефлексія, системність

Бібліографічний опис

Зімовін О. І., Заїка Є. В. Рефлексивність та рефлексія: співвідношення понять / О. І. Зімовін, Є. В. Заїка // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Психологія, Вип. 47. – ХНПУ, 2014. – С. 65–71