Інформаційна географія та ГІС: навчально-методичний посібник

Анотація

Навчально-методичний посібник є теоретико-методичною базою для вивчення нормативного курсу «Інформаційна географія та ГІС» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки 106 «Географія», спеціалізація «Економічна та соціальна географія». Він може бути корисним при вивчені спеціальних курсів таких як: «Науково-дослідницький практикум з суспільної географії», «Науковий семінар», «Інформаційні технології в територіальному менеджменті», «Суспільногеографічне прогнозування», «Сучасні технології наукових досліджень», Навчально-методичний посібник розрахований на студентів денного і заочного відділень географічних спеціальностей ВНЗ І-ІV р.а., а також на викладачів ВНЗ, вчителів географії та всіх тих, хто цікавиться теорією інформації, еволюцією систем, загальною теорією розвитку систем, синергетикою, вивчають основи інформаційної концепції взаємодії суспільства і природи.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис