Свобода воли или судьба?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Трубников В.М., профессор, доктор юридических наук, зав. кафедрой уголовно-правовых наук юридического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.

Ключові слова

свобода воли, судьба, уголовная ответственность, свобода выбора поведения

Бібліографічний опис

Трубников В.М. Свобода воли или судьба? / В.М. Трубников // Від громадянського суспільства – до правової держави: Теорія та практика протидії злочинності: VІ Міжнародна науково-практична конференція, 15 квітня 2011 р., м. Харків: Збірник тез доповідей. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 193-198