Історія середніх віків (І період)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х.: НМЦ «CД»

Анотація

Посібник вміщує матеріал з різноманітних варварських збірок звичайного права VI–IX ст., законів франкських королів, постанов церкви, формул грамот до угод і актів, «Історії франків» Григорія Турського та агіографічної літератури. Ці джерела в зв’язку з обмеженістю обсягу публікації наводяться в уривках. Необхідні пояснення до них подано у примітках под текстом. У кінці посібника наведено стислий словник термінів.

Опис

Ключові слова

генезис феодалізму, Історія франків, Турський, методичні вказівки, Капітулярій, декрет

Бібліографічний опис

Історія середніх віків (І період): Посібник для практичних занять для студентів історичних факультетів / Упоряд. С. Б. Сорочан; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. — Х.: НМЦ «CД», 2001. — 112 с.