Територіальні особливості якості життя населення Харківської області

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кінцевою метою соціально-економічного розвитку будь-якої держави або її регіонів є підвищення добробуту(якості життя) своїх громадян. Дослідники багатьох країн світу протягом декількох десятиліть ведуть пошук показників, які найбільш повно відзначали би реальний соціально-економічний, політичний, культурний стан суспільства, а також враховували значення суб`єктивних оцінок окремо взятої особистості або соціальної групи людей відносно різних сторін своєї життєдіяльності. До числа таких найбільш узагальнених показників відноситься «якість життя»

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.

Ключові слова

добробут населення, якість життя населення

Бібліографічний опис