Формування основ перекладацької компетенції у нефілологів у межах факультативного курсу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглядаються шляхи формування перекладацької компетенції студентів-нефілологів старших курсів у межах факультативного курсу , її складові й система завдань, що забезпечує таке формування.

Опис

Ways of translator competence formation of the advanced non-philological students within the optional course have been determined in the article. Its components and system of tasks to ensure the above-mentioned formation have been also described.

Ключові слова

competence, language subject, communicative competence, types of translator activity, переводческая компетенция, языковая личность, коммуникативная компетенция, виды переводческой деятельности, перекладацька компетенція, мовна особистість, комунікативна компетенція, види перекладацької діяльності

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2011, № 18