Реалізація комунікативної категорії КОНТАКТ у сучасному англомовному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-11-14

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Комунікативна категорія КОНТАКТ є гіпердискурсивною, культурно-специфічною категорією, що регулює взаємодію комунікантів у фазах встановлення, підтримання і розмикання контакту та визначається двошаровістю і двополярністю. Основу комунікативної категорії КОНТАКТ складає поняття «контакт», наявне у свідомості англомовних комунікантів у вигляді комунікативної події з метою фатичного й інформативного обміну. Контакт є фрагментом комунікації і способом спілкування в ординарних, неординарних та екстраординарних ситуаціях дискурсу. Унісонний контакт становить гармонійне спілкування суб’єктів дискурсу. Дисонансний контакт - це комунікативний збій у спілкуванні,який проявляється в опозитивній формі мовленнєвої поведінки. Співвідношення фатичної та інформативної складових контакту зумовлено характером функцій, які виконують засоби контакту в інституційних і неінституційному дискурсах.

Опис

Ключові слова

дискурс, дисонанс, інституційний, інформативність, комунікативна категорія, контакт, неінституційний, унісон, фаза, фатичність, функція

Бібліографічний опис