Моніторинг довкілля (Моніторинг нафтогазоносних територій) [посібник]

Ескіз недоступний

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Фоліо

Анотація

У навчальному посібнику подано практичні завдання за всіма темами, що розглядаються в рамках навчальної дисципліни «Моніторинг довкілля», вирішення яких дозволить студентам закріпити отримані теоретичні знання та здобути професійні компетентності у сфері екологічного моніторингу нафтогазового комплексу, які спрямовані на вирішення завдань охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів нафтогазоносних територій. Практичні роботи, які наведено у навчальному посібнику, охоплюють увесь спектр методів екологічного моніторингу нафтогазоносних територій – фізико-хімічних, дистанційних та біологічних і направлені на формування практичних та експериментальних навичок у побудові та поліпшенню систем моніторингу довкілля при вирішенні практичних задач в області охорони навколишнього природного середовища.

Опис

Навчальний посібник призначений для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальностей «Хімія», «Екологія та охорона навколишнього середовища» та «Геологія нафти і газу» які навчаються за спеціалізацією «Екогеохімія нафти та газу».

Ключові слова

природничі науки, моніторинг довкілля, нафтогазовий комплекс

Бібліографічний опис

Крайнюков О. М. Моніторинг довкілля (Моніторинг нафтогазоносних територій): навч. посіб.: метод. вказівки до викон. практик. робіт /О.М. Крайнюков, А.Н. Некос; худож.-оформлювач В. М. Карасик. - Харків: Фоліо, 2015. – 110 с.