Географія внутрішнього туризму: Методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи магістрантів, які навчаються за спеціальністю 106. Географія освітньо-професійною програмою «Географія рекреації та туризму»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-08-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми курсу «Географія внутрішнього туризму», який входить до циклу професійної та практичної підготовки магістрів географії, географії рекреації та туризму. Мета – надати методичну допомогу магістрантам при підготовці до аудиторних занять та розвивати навички самостійної роботи при вивченні курсу «Географія внутрішнього туризму». Методичні рекомендації розраховані на студентів рівня вищої освіти «магістр» денного і заочного відділень факультету геології, географії, рекреації і туризму, які навчаються за спеціальністю 106. Географія освітньо-професійною програмою «Географія внутрішнього туризму». Вони містять загальні відомості про курс з вимогами до формування компетентностей магістрантів, структуру курсу, список рекомендованих джерел, перелік тем і завдань для практичних занять, завдання для самостійного опрацювання, питання до контрольної роботи, питання до екзаменаційного контролю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис