Методи і алгоритми визначення радіаційного стану довкілля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

В статті запропоновані матетматичні моделі, методи та алгоритми інтегрованої обробки даних в системах радіаційного мониторингу. Розглянуті методи комплексування моделей, відновлення залежностей за емпіричними даними, моделювання даних ансамблем випадкових полів.

Опис

Некос В.Ю., д-р геогр. наук, проф., Пеліхатий М.М., д-р фіз.мат. наук, проф., Юшманова І.П., інженер

Ключові слова

математичне моделювання, комплексування моделей, моніторинг, спосіб вимірювання, емпіричні дані

Бібліографічний опис

Некос В.Ю., Пеліхатий М.М., Юшманова І.П. Методи і алгоритми визначення радіаційного стану довкілля // Людина і довкілля. Проблеми неоекології : журнал наукових праць / ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2008. – Вип. 1–2. – С. 90–98.