Наукові видання. Факультет психології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 34
 • Документ
  Психологія студента : колективна монографія
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Олефір, Валерій Олександрович; Кряж, Ірина Володимирівна; Бару, Інна Олександрівна; Боснюк, Валерій Федорович; Гімаєва, Юлія Азгатівна; Гранкіна-Сазонова, Наталя Валеріївна; Єресковська, Ада Андріївна; Зімовін, Олексій Іванович; Зуєв, Ігор Олександрович; Іванова, Олена Феліксівна; Малофейкіна, Катерина Олексіївна; Кочарян, Олександр Суренович; Луценко, Олена Львівна; Милославська, Олена Володимирівна; Невоєнна, Олена Анатоліївна; Павленко, Валентина Миколаївна; Севост’янов, Павло Олександрович; Терещенко, Надія Миколаївна; Ткаченко, Ірина Володимирівна; Фаворова, Катерина Миколаївна; Фролова, Євгенія Валеріївна; Яворовська, Любов Миколаївна; Яновська, Світлана Германівна; Ярош, Ніна Сергіївна; Крейдун, Надія Петрівна
  У монографії представлені результати наукових розвідок, проведених протягом останнього десятиріччя науковцями факультету психології ХНУ імені В. Н. Каразіна. В ній розглядається широкий спектр питань, пов’язаних з життєдіяльністю сучасного студента: вплив взаємодії вимог освітнього середовища та особистих ресурсів на академічне вигорання, самоефективність та самоорганізація студентів в освітній діяльності, розвиток особистості у навчальному середовищі, особистісні чинники позитивного функціонування, міжособистісні стосунки студентів та традиційна для Харківської психологічної школи проблематика пам’яті. Пропонована монографія розрахована, в першу чергу, на психологів-практиків, що працюють у психологічній службі закладів вищої освіти, на викладачів, на аспірантів та студентів психологічних факультетів. Разом з тим матеріал монографії охоплює широкий спектр психологічних питань, що стосуються молоді, тому може бути цікавим і корисним більш широкому колу читачів.
 • Документ
  Компетентнісний підхід у вищій школі: теорія та практика
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021) Друганова, Олена Миколаївна; Жукова, Оксана Анатоліївна; Комишан, Анатолій Іванович; Іваненко, Людмила Олександрівна; Лутаєва, Тетяна Василівна; Наливайко, Олексій Олексійович; Некрашевич, Тетяна Василівна; Шведова, Ярослава Василівна; Щокіна, Наталія Борисівна; Абрамова Є.О.
  У монографії на основі аналізу нормативних документів Міністерства освіти і науки України, низки наукових і науково-методичних публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях, власного науково-педагогічного досвіду авторів досліджується спектр проблем, пов’язаних із теорією та практикою компетентнісного підходу у вищій школі. Для науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 20-21 травня 2021 року
  (Харків: ФОП Бровін О.В., 2021-05-20) б/а
  Кафедрою педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ІІ Міжнародну науково-методичну конференцію «Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті» організовано та проведено в рамках проєкту «Новітні психолого-педагогічні технології навчання» Стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки та кафедральної НДР «Сучасні технології та методики професійно-педагогічної підготовки фахівців в освітньому просторі закладів вищої освіти».
 • Документ
  Теорія і практика реалізації сучасних педагогічних методик та технологій в освіті : всеукраїнська науково-методична конференція (2020 ; Харків) : матеріали
  (Харків : ФОП Бровін О.В., 2020)
  Підготувати людину до життя – це головна мета системи освіти України. Принципово важливо – що і як формувати та розвивати у здобувача освіти для досягнення зазначеної мети. Педагогіка суб’єкт-суб’єктних відносин завойовує все більше прибічників, а всі прогресивні освітні технології в більшій чи меншій мірі спрямовані на реалізацію цієї ідеї.
 • Документ
  Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : міжнародна науково-методична інтернет-конференція (2020 ; Харків) : матеріали
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020) Жукова, Оксана Анатоліївна; Комишан, Анатолій Іванович; Лутаєва, Тетяна Василівна
 • Документ
  Психологія залежності
  (Харків : КП "Міськдрук", 2012) Шапар, Віктор Борисович; Бондаренко, Володимир Васильович; Комишан, Анатолій Іванович
  На основі досвіду авторів монографії систематизовано сучасні погляди на актуальні проблеми педагогічної психології - психічні залежності підлітків. Розкрито сутність психічної залежності, тенденції формування та розповсюдження комп'ютороманії, наркотичної, алкогольної та тютюнової залежностей. Особливий акцент зроблено на особливостях поведінки підлітків, що зумовлені як вживання психоактивних речовин, так і різноманітним видам комп'ютерної залежностей. Наводяться сучасні дані про наукові підходи щодо попередження, профілактики та зняття синдрому психічної залежності у підлітків.
 • Документ
  Діагностика освітньої діяльності студентів на основі рейтингового підходу
  (Харків : Новий колегіум, 2011-12-30) Комишан, Анатолій Іванович; Хударковський, Костянтин Ігорович; Челпанов, Олександр Степанович
  У монографії на основі аналізу нормативних документів Міністерства освіти і науки України, низки наукових і науково-методичних публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях, власного науково-педагогічного досвіду авторів досліджується спектр проблем, пов’язаних з європейською інтеграцією вищої освіти України, нормативно-правовим і науково-методичним забезпеченням навчального процесу у вищих навчальних закладах України, визначені проблеми діагностики якості підготовки фахівців з вищою освітою та шляхи їх вирішення, представлена науково обґрунтована система контролю якості підготовки фахівців, розкриті ключові питання організації, проведення та науково-методичного забезпечення контролю, запропонований інноваційний методологічний підхід до визначення освітнього рейтингу студентів за результатами їхньої освітньої діяльності в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Монографія призначається для науковців, які досліджують проблеми діагностики освітньої діяльності студентів, керівного складу, науково-педагогічних працівників і аспірантів вищих навчальних закладів, а також магістрантів.
 • Документ
  Матеріали Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Вектори психології -2019»
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019-04-24) б/а
  Збірка тез Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Вектори психології-2019»
 • Документ
  Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 11 – 12 квітня 2019 р.)
  (Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019) б/а
  Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Протокол № 4 від 25 березня 2019р.). Конференція зареєстрована в УкрІНТЕІ МОН України (Посвідчення № 636 від 18 грудня 2018 р.).
 • Документ
  «Вектори психології – 2019». Матеріали Міжнародної молодіжної наукової конференції (24 квітня 2019 р., м. Харків, Україна)
  (Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019) б/а
 • Документ
  Закономірності психологічної адаптації людини на сучасному етапі еволюції
  (2019-03-29) Луценко, О.Л.
  Метою дослідження є виявлення зв’язків сучасних психологічних рис і поведінки людини з її еволюційним минулим та визначення адаптивних функцій даних рис і поведінки як проявів закономірностей психологічної адаптації людини на сучасному етапі еволюції.До основних результатів дослідження належить системне застосування відносно нового для психології еволюційно-психологічного підходу як теоретичного підґрунтя для планування та інтерпретації власних досліджень, що дозволило виявити першоджерела та первинні причини низки актуальних психологічних проблем сучасності. Для детальних досліджень була обрана низка патернів проблемної поведінки зі сфер гендерної, сімейної, політичної психології, психології здоров’я, агресії та когнітивної психології. Показано, що для їх вивчення недостатньо досліджень, які зосереджені на онтогенезі людини, оскільки універсальність у часі та просторі, складність корекції, зв’язок з виживанням та репродукцією вказують на їх філогенетичне походження.
 • Документ
  Полоролевая психология
  (ХНУ, 2015) Кочарян, А.С.; Терещенко, Н.Н.; Фролова, Е.В.; Жидко, М.Е.
  В монографии представлен анализ основных теоретических и психодиагностических подходов к полоролевому пространству личности. Выделены структурные модели организации полоролевой сферы личности. Описан оригинальный инструментарий их диагностики. В работе сделан акцент на общепсихологическом подходе к анализу структуры и функционирования полоролевой сферы личности, что и отличает данный подход от социальнопсихологической и социологической гендерологии. Монография ориентирована на студентов, которые обучаются по специ-альности «Психология», а также на специалистов в области психологии пола и гендера, и всех, кто интересуется психологией пола.
 • Документ
  Психология глобальных экологических изменений
  (ХНУ имени В.Н.Каразина, 2012) Кряж, И.В.
  В монографии освещаются психологические аспекты антропогенных экологических изменений. Проводится анализ ценностных и мировоззренческих аспектов антропогенного экологического кризиса. Впервые в отечественной научной литературе дается обширный обзор психологических исследований по проблеме глобальных изменений, выполненных зарубежными психологами за последние 40 лет; проводится анализ работ в области психологии экосохранения. Приводятся результаты авторских эмпирических исследований, сосредоточенных вокруг проблемы смысловой регуляции экологически релевантного поведения. Обсуждаются психологические проблемы социального продвижения экологически ответственного поведения. Адресуется специалистам в области экологической, социальной, общей психологии, практическим психологам, экологическим менеджерам, экологам, социологам, философам, педагогам, студентам и всем, кто задумывается о ближайшем будущем человечества. В данный ресурс включены первые три раздела монографии (из четырех разделов), заключение и список литературы (502 наименования). В разделе I анализируется влияние антропогенных экологических изменений в ХІХ–ХХ вв. на развитие представлений о значении природного окружения для индустриального общества. В разделе II на основе анализа научного и общественно-политического дискурса рассматривается процесс осмысления глобальных экологических изменений во второй половине ХХ – начале ХХІ столетий; выделяются основные смысловые оппозиции, в пространстве которых выстраивается обсуждение экологически устойчивых способов жизнеобеспечения человеческого социума. В разделе III проводится психологический анализ этических, мировоззренческих и ценностных аспектов глобальных экологических изменений, рассматриваются результаты эмпирического исследования ценностной сферы, проведенного автором.
 • Документ
  Психотерапия как невербальная практика
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014) Кочарян, А.С.; Терещенко, Н.Н.; Кочарян, И.А.; Жидко, М.Е.; Лисеная, А.М.; Кочарян, С.А.; Рогулева, Л.П.
  Коллективная монография посвящена исследованию роли субвербальных компонентов психотерапии как антитеза нарративной практики. Книга адресована ученым, практикующим психологам, психотерапевтам, судентам-психологам и всем, кто проявляет интерес к психотерапии и методам личностного роста.
 • Документ
  Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов
  (Медицина, 1994) Кочарян, А.С.; Кочарян, Г.С.
  В монографии рассматривается лечение сексуальных расстройств различными психотерапевтическими методами. Приведены методики и приемы диагностики и психотерапевтических воздействий, в том числе ориги- нальные. С новых теоретических позиций изложен патогенез и психотерапия наиболее распространенного сексопатологического синдрома у мужчин - синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи. Описано психологическое семейное консультирование - модели, этапы, формы и др. Представлена разрабатываемая авторами концепция психологических функциональных системных механизмов преодоления эмоционально трудных ситуаций, которая лежит в основе некоторых предлагаемых методик психотерапевтического воздействия.
 • Документ
  Наукові записки №30
  (2012) б/а
  Дане видання представляє собою збірник статтей викладачів,аспірантів,студентів на педагогічну тематику
 • Документ
  Наукові записки №29
  (2012) б/а
  Дане видання представляє собою збірник статтей викладачів,аспірантів,студентів на педагогічну тематику.
 • Документ
  Наукові записки №28
  (2012) б/а
  Дане видання представляє собою збірник статтей викладачів,аспірантів,студентів на педагогічну тематику.
 • Документ
  Наукові записки №27
  (2011) б/а
  Дане видання представляє собою збірник статтей викладачів,аспірантів,студентів на педагогічну тематику.