Наукові роботи. Факультет іноземних мов

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 672
 • Документ
  Карнавалізований анімаційний екодискурс: екологія емотивних мовних засобів
  (Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2022) Івченко, Наталя Сергіївна
  Роботу присвячено вивченню взаємодії двох сучасних сфер наукових інтересів лінгвістики – емотіології та еколінгвістики. На їхньому стику сформувалася нова наукова галузь – емотивна еколінгвістика, яка досліджує мову крізь призму екологічної вмотивованості емоцій, що виражені емотивними засобами мови. Емоції є мотиваційною основою вербальної та невербальної поведінки, отже, безпосередньо визначають вибір засобів мовлення, які зі свого боку сприяють екологічному зростанню або знищенню. Уперше доведено, що до емотивних засобів мови належить не лише лексика, але й граматичні, стилістичні й синтаксичні засоби мови, які своєю виразністю сприяють емотивному забарвленню дискурсу. У дослідженні послідовно розглядаються способи вираження емотивності засобів мови вербальним модусом (номінація (пряма назва емоції), дескрипція (опис емоційного переживання) та експресія (емотивний вираз)), а також категорії емотивної семантики (афективи (емоційні засоби мови), конотативи (засоби, що мають асоціативне емотивне значення) та потенціативи (неемотивні засоби, що набувають емотивного значення в просторі анімації), репрезентовані в карнавалізованому анімаційному екодискурсі “Zootopia”. Під час передачі змісту емотивної семантики у вищезазначеному типі дискурсу не менш важливим є також і невербальний модус: аудіальний, який передає невербальні особливості мовлення, його гучність, тон, інтонації, звуки анімаційного простору, і візуальний – рухи тіла, жести, міміку, особливості побудови кадру, його яскравість, кут огляду, освітленість тощо. Особливо значущим у випадку саме карнавалізованого анімаційного дискурсу є те, яку саме емотивність транслює невербальний модус, іншими словами, чи він збігається, доповнює, регулює, або, навпаки, протистоїть чи замінює емотивне значення вербального модусу. У роботі визначено, що позитивна чи негативна забарвленість емотивів не має потенціалу впливати як на екологічність, так і на неекологічність, отже, емотивні засоби мови екологічні, якщо вони спрямовані на успішність комунікації, викладення проблем сьогодення та заохочують до екологічного зростання, і неекологічні, якщо вони орієнтовані на конфлікт і деструкцію екологічного світу.
 • Документ
  Turn-taking in cinematic discourse: linguistic characteristics and practical implications for ESP teaching
  (2019) Lavrinenko, Iryna; Shevchenko, Iryna
  The article focuses on the issues of teaching turn-taking for ESP students in blended distance learning courses at B2 level. It lays the rationale for the use of film episodes of business interaction in distance learning highlighting turn-taking as an operational meta- discursive category. In multimodal cinematic discourse, turn-taking is performed by heterogeneous semiotic resources: linguistic, non-linguistic, cinematic codes and underpinned by intersubjectivity. Turn-taking strategies of initiating and responding types are viewed as a system of interactional dialogic communication management which includes discursive means of turn-claiming, attempt- suppressing and turn-yielding where each type is actualised by its own set of tactics and techniques. We claim that ESP learners need to know the main parameters for turn-taking in oral professional communication; such as the participants’ stance, speaker – hearer relations and their intersubjectivity, the transition point in a conversation, discourse situations, and specific semiotic resources. In cooperative discourse situations, turn-claiming and turn-yielding strategies are determined by initiating tactics of statement or interrogation. Unlike this, in conflict situations, turn-taking strategies depend upon initiating tactics of statement, interrogation, order, inducement and predetermine responding tactics. In asynchronous and blended formats of distance learning, the preferable delivery methods for this material include video recordings and digital games which facilitate receiving new information and motivate students to practice new communicative skills.
 • Документ
  The evolution of English expressions of modest behaviour: pragmatic-cognitive analysis
  (2017) Shevchenko, Iryna; Шевченко, Ірина Семенівна
 • Документ
  Professor Maureen Menielli and communication studies in Ukraine
  (2019) Shevchenko, Iryna; Шевченко, Ірина Семенівна
 • Документ
  Multimodal representation of the English conceptual duplex HOUSE/HOME
  (2018) Davydenko, I.V.; Shevchenko, I.S.; Давиденко, Інна Володимирівна; Шевченко, Ірина Семенівна
  This paper focuses on the English conceptual duplex HOUSE/HOME, its conceptual properties and means of linguistic representation; and examines the contribution of the data of its multimodal discourse actualization to the cognitive linguistics framework. In cognitive semantics, HOUSE/HOME proves to be a conceptual duplex constituted by various meanings of the polysemantic nouns house and home, and elaborated by the meanings of their synonyms. Within a conceptual network, their common meanings are arranged according to the domains where they are profiled: HUMAN LOCATION / DWELLING, FAMILY. The study of their salience in speech (in literary texts) considers their contextual elaborations, and establishes groups of lexical-semantic variants which are finally blended together within a conceptual model of HOUSE/HOME. This model is a unity of an integral and two differential parts. The integral part is constituted by the meanings: "building where a person lives (with his family)", "dwelling place", family life", "family" shared by the lexemes house (n) and home (n). The differential parts of the model are formed by the meanings which are specific for each polysemantic lexeme. To analyse the HOUSE/HOME actualization in discourse the study adopts a broad perspective on multimodality. It relies on the interaction of verbal and graphic codes and reveals that these semiotic systems are non-isomorphic in representing various meanings of the concept duplex.
 • Документ
  Enactive meaning-making in the discourse of theatre and film
  (2019) Shevchenko, Iryna; Шевченко, Ірина Семенівна
 • Документ
  Conceptualisation of ECONOMIC CRISIS in discourse: from the Great Depression to the Great Recession
  (2016) Oliynyk, Natalya; Shevchenko, Iryna
  The article considers conceptual representation of ECONOMIC CRISIS in the economic mass-media discourse of the two historical periods: 1929–1933 and 2007–2010 to reveal its synchronic and diachronic distinctions and dichotomies. More specifically, it is aimed to study linguistic means representing the concept in the 20th century and determine their diachronic variations. Applying cognitive linguistic instruments, such as component analysis and conceptual metaphor theory, it has been determined that conceptual content, structure and metaphorical representation of ECONOMIC CRISIS are subject to historical variations. Terminologically motivated name of the concept “economic crisis” provides historical stability of its content and structure formed by historical constants DECLINE, UNSTABLE SITUATION, TURNING POINT on the one hand, and affects its historical change: extension with new constituents – variables DISORDER, LANDMARK, ACCIDENT, on the other. Propositional schemas of the concept, mainly those of action and identification, form the cognitive structure of ECONOMIC CRISIS and vary diachronically in the degree of prominence. The dominant conceptual metaphors of ECONOMIC CRISIS of a target domain CRISIS is MOVEMENT DOWN and CRISIS is A STATE OF EMERGENCY are stable through history while their further division into clusters of metaphors varies both in the set of source domains and in their frequency in discourse.
 • Документ
  Cognitive pragmatics: approaches and perspectives
  (2019) Shevchenko, Iryna; Шевченко, Ірина Семенівна
  In the twenty-first century, cognitive pragmatics has become a novel and booming research discipline which synthesizes pragmatic and cognitive explanations of human communication. There is a vast number of approaches to cognitive pragmatics resulting both from different theoretical underpinnings and specific ethnic and social-cultural prerequisites of their development, so establishing the principles related to cognitive-pragmatic communication studies has become an urgent necessity. This article fills this gap by adopting theoretical insight into the leading cognitive-pragmatic approaches in western and Ukrainian linguistics. I claim that various approaches in cognitive pragmatics can be roughly divided according to the two leading vectors of theoretical perspectives: from cognitive – to pragmatic and from pragmatic – to cognitive frameworks of analysis. As my discussion demonstrates, growing numbers of empirical and theoretical studies examine cognitive-pragmatic aspects of both utterances / speech acts and discourses, namely their principles of politeness / impoliteness and discourse strategies, in intercultural and historical perspectives. The theoretic rationale for these studies is clear enough. Mental state attribution is integral to pragmatic and cognitive interpretation of processes of human communication. In cognitive pragmatics, which is characterized by highly synthetic and hybrid nature, this attribution is viewed holistically. The article reveals the distinctive characteristics of Ukrainian cognitive-pragmatic studies as compared to western researches. It proves that the cognitive-pragmatic interpretation of the construal of meaning-in-context in various discourses and utterances will have further implications in linguistics and humanities.
 • Документ
  Cognitive pragmatics of American presidential debates: a case for economic metaphors
  (2020) Shevchenko, Iryna; Goncharova, Tamara; Gutorov, Volodymyr; Шевченко, Ірина Семенівна; Гончарова, Тамара Іванівна; Гуторов, Володимир Олександрович
  This article focuses on cognitive-pragmatic properties of conceptual metaphors of ECONOMY in the 21st century American presidential campaigns. In this paper, we aim to elaborate the models of metaphoric conceptualization of ECONOMY, state their functions in terms of discourse strategies, and describe their impact on the opponents and the audience. This research is underpinned by conceptual metaphor theories and ideas of cognitive pragmatics, which postulates the unity of cognitive and communicative aspects of discourse. The benefits of this integrative cognitive-pragmatic approach are in the fact that it can consequently explicate the meaning of speaker’s message and the expected impact of their discourse on the audience. For this aim, we stress the persuasive and manipulative nature of American presidential debates as a mass-media mediated genre of political discourse. Adopting a cognitive-pragmatic perspective on presidential debates, we claim that conceptual metaphors of ECONOMY constitute time and ideology specific conceptual models; their dominant functions are persuasive, informative, and manipulative. In the discourse of the 21st century presidential debates, we distinguish seven leading models of conceptual metaphors of ECONOMY, common for both republican and democratic candidates. The choice of discourse strategies of debate participants depends upon the candidates’ intentions while their impact on the opponent and the audience is influenced by meta-communicative issues of candidates’ communicative behavior and (im)politeness strategies in particular. The 21st century presidential debates are characterized by the abundance of discourse strategies of aggression and impoliteness.
 • Документ
  Cognitive linguistic studies: a global diversity
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017) Shevchenko, Iryna; Шевченко, Ірина Семенівна
 • Документ
  A cognitive-pragmatic perspective on apologies in English and Ukrainian discourse
  (Trnava : University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2019) Shevchenko, Iryna; Gutorov, Volodymyr; Шевченко, Ірина Семенівна; Гуторов, Володимир Олександрович
  Apologies are interactional social-cultural discourse rituals rooted in intersubjectivity. Their corrective and preventive cognitive-pragmatic types have different scenarios. As conventional hybrid expressive-and-requestive speech acts, they have pragma-semantic subtypes, which realize negative politeness. English and Ukrainian apologies share common cognitive-pragmatic types but differ in pragma-semantic subtypes and linguistic realization.
 • Документ
  Таблоїдність дискурсу американських президентів ХХІ століття
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2018) Шевченко, Ірина Семенівна
  Стаття присвячена аналізу концептуального і комунікативного аспектів сучасного президентського дискурсу США, який перебуває під впливом ЗМІ і якому притаманні властивості таблоїду. Таблоїдні медіа характеризуються спрощеним контентом, вони перевантажені емоціями, часто зорієнтованими на агресію. Феномен таблоїдізації, спрощення і стереотипізації сучасної культури США простежується у публічному дискурсі президентів Джорджа Буша (мол.), Барака Обами, Доналда Трампа. Найбільш помітними характеристиками таблоїдності президентського дискурсу є спрощеність і стереотипність інформації, вживання маніпулятивних та нав’язувальних стратегій, висока емоційність, загравання з аудиторією, поєднання розмовної та літературної лексики, стилістична гібридизація. Таблоїдний дискурс президентів має на меті спростити реагування громадян, маніпулювати їх свідомістю і пристрастями, трансформувати їх світосприйняття й систему цінностей і у такий спосіб стимулювати виконання дій, нав’язуваних у дискурсі.
 • Документ
  Концепт «СВОБОДА» в образовательном и научном дискурсе
  (Харьков : ХГИ «НУА», 2017) Шевченко, Ирина Семеновна; Шевченко, Ірина Семенівна
  Стаття присвячена академічного життя в Харкові, починаючи з 1970-х років. У ній розглядаються найбільш відомі діячі гуманітарних наук і германістики, які працювали або вчилися в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, а пізніше утворили академічну еліту України та інших країн. Розкриті такі найважливіші якості АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ, як: свобода у виборі предмета та парадигми дослідження, професійна відданість, опозиція офіційної ідеології і влади, порядність і чесність.
 • Документ
  Інтерсеміозис негативних емоцій у кінодискурсі: психолінгвістичний ракурс
  (2019) Крисанова, Тетяна Анатоліївна; Шевченко, Ірина Семенівна
  This study of the psycholinguistic properties of negative emotions in the English cinematic feature discourse focuses on the establishment of their intersemiosis – the simultaneous multimodal construction of emotional meanings by means of heterogeneous sign systems. The means of meaning construction in the cinematic discourse include linguistic, non-linguistic (prosody, kinesics, etc.) and extra-linguistic (music and kineikonic means), and different modes – acoustic and visual channels for transmitting meanings. The main psycholinguistic properties of cinematic emotions are their inextricable connection with the physiological processes, rootedness in the common human embodied experience, motivational basis; emotions are read as the result of an assessment of the satisfaction degree of individuals’ needs. The construction of emotional meanings in the cinematic discourse is the result of the interaction between the real world of the film makers and the imaginary world of the action. In constructing negative emotional meanings in general and emotions of fear and anger, in particular, the collective author of the cinematic discourse uses different semiotic codes in a parity or non-parity way. In the first case, heterogeneous semiotic codes both serve to denote fear or anger, while in the second, advantage is given to one of heterogeneous codes – linguistic, non- linguistic, and extra-linguistic. Consequently, this leads to the domination of one of the modes of transmitting meanings to the collective viewer – acoustic or visual. According to the coherence parameter of the emotional meaning embodied by various means of the semiosis of fear or anger, individual episodes of the English cinematic feature discourse are either congruent or non-congruent. Being congruent, different codes simultaneously transmit the same emotional meaning; being incongruent, heterogeneous semiotic codes actualize different emotional meanings, which leads to higher expressiveness of such emotions and their more effective influence on the viewer.
 • Документ
  Интерсубъективность в категориях дискурса
  (2018) Шевченко, Ирина Семеновна; Шевченко, Ірина Семенівна
 • Документ
  Еволюція когнітивних метафор ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ в англомовному дискурсі
  (2018) Шевченко, Ірина Семенівна; Олійник, Наталя Анатоліївна
  У статті реконструйовано діапазон концептуальних метафор лінгвокультурного концепту ЕКОНОМІЧНА КРИЗА, вербалізованого лексичними засобами англійської мови, та виявлено їх історичне варіювання у дискурсі XХ – XXI століть. Історично інваріантний набір корелятів, мапованих на референт ЕКОНОМІЧНА КРИЗА, базується переважно на образ-схемах РУХ, КОНТЕЙНЕР, ЕКЗИСТЕНЦІЯ (ПРОЦЕС), ФІЗИЧНИЙ ОБ’ЄКТ та їх субординатних доменах, на тлі яких активуються відповідні фрейми. Історичне варіювання концептуальних метафор полягає у зміні набору та частотності корелятів, що формують метафори.
 • Документ
  Дискурсивні стратегії неввічливості у когнітивно-прагматичному вимірі
  (2019) Шевченко, Ірина Cеменівна; Петренко, Олена Миколаївна
  Дискурсивний принцип неввічливості розглянуто на базі нового когнітивно- комунікативного підходу, який інтегрує комунікативні (прагматичні) та лінгвокогнітивні (концептуальні) аспекти неввічливості. Встановлено стратегії і тактики неввічливої комунікативної поведінки, зумовлені структурою концепту НЕВВІЧЛИВІСТЬ. Цей концепт змодельовано за лексико-семантичними даними його номінацій, які структуровано у вигляді семантичного поля ‘Impoliteness’. Доведено ментальну закоріненість стратегій неввічливості і запропоновано соціокультурні та лінгвопрагматичні параметри їх вивчення. Опрацьовано таксономію дискурсивних стратегій, тактик і прийомів неввічливої комунікативної поведінки у драматургічному дискурсі В. Шекспіра і виявлено, що уявлення лінгвокультурної спільноти про неввічливість як етичну антинорму акумулюють етнокультурну і лінгвопрагматичну специфіку відповідного періоду.
 • Документ
  NLP Resources for a Rare Language Morphological Analyzer: Danish Case
  (National Technical University «KhPI», Lviv Polytechnic National University, 2017) Котов, М.В.
  The paper discusses the characteristics and practical aspects of application of the natural language processing resources available for developing a rare language morphological analysis solution. The case under consideration reveals the pipeline design needed to prepare the grammatical resources for Danish. Being rare not only in terms of distribution, but also in the amount of natural language resources available, the Danish language represents a significant problem in terms of application of third-party tools to help solve various NLP-related issues. The paper focuses on part-of-speech tagging and lemmatization, typical but indispensable tasks at the pre-processing stage within the framework of developing a morphological analyzer as a custom NLP solution.
 • Документ
  Конструювання смислу при реалізації настанови «навчання» у міжкультурному дискурсі
  (Вид-во ЛНУ імені Т.Г. Шевченка, 2013) Котов, М.В.
  The article discusses the specificity of functioning of meaning construction and meaning expression systems when realising «knowledge discovery» guideline during discursive personality's speech adaptation within the framework of intercultural discourse. We argue that within the process of realisation of the abovementioned guideline communicants acquire social roles of correspondingly a «teacher» and a «pupil». These roles determine the functioning of the meaning construction and meaning expression systems when trying to transmit, assimilate or reject any new knowledge. A communicant, having acquired the social role of a «teacher», uses authority or authoritativeness to transmit new knowledge. A «pupil’s» active participation in the process of communication manifests itself through accepting or rejecting a «teacher’s» status, sharing or rejecting new knowledge. The latter happens due to disagreement or failure to understand. Depending on the level of adaptation of both communicants, transmission takes place with the help of non-verbal or both verbal and non-verbal codes. Interpretation in the case takes place with regard to the actual situational context on the basis of previous communicative experience.
 • Документ
  Смислотворення і смисловираження при реалізації настанови «комунікативна обізнаність» у міжкультурному дискурсі
  (Вид–во Національного університету «Острозька академія», 2013) Котов, М.В.
  The article discusses the specificity of functioning of meaning construction and meaning expression systems when realizing “COMMUNICATIVE AWARENESS” guideline while discursive personality’s speech adaptation within the framework of intercultural discourse.