Навчальні видання. Факультет іноземних мов

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 145
 • Документ
  Практика перекладу французької мови. Соціально-політичний аспект : навчальний посібник
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Сатановська, Ганна Сергіївна; Бєлявська, Марія Юріївна; Satanovska , H.; Bieliavska , M.
  Посібник призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів 2–5 курсів факультету іноземних мов. Посібник знайомить студентів із базовими поняттями соціально-політичної системи Франції та діяльності європейських і всесвітніх організацій, пропонує вправи для усного та письмового перекладу інформації соціально-політичного характеру. Структура посібника дозволяє використовувати його як для аудиторної, так і для самостійної підготовки студентів.
 • Документ
  Іспанська мова : навчальний посібник для студентів 2 курсу
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Пашкова, Аліна Вікторівна
  Посібник складено згідно з програмними вимогами основного курсу іноземної мови. Він містить теоретичну частину із вправами. У посібнику значну частину вправ складають вправи на переклад з української на іспанську мову та навпаки. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі іноземної філології та міжнародних відносин, та студентів інших гуманітарних напрямків.
 • Документ
  Артикуляторні та акустичні характеристики німецької фоносистеми: термінологічний словник
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Оніщенко, Наталія Анатоліївна
  Словник призначено для аудиторної та самостійної роботи студентів-магістрантів факультету іноземних мов у рамках вибіркової дисципліни «Артикуляторні та акустичні характеристики німецької фоносистеми». Кожній темі курсу відповідає окремий розділ словника. На початку кожного розділу подано перелік основних питань, тематичні терміни наведено з поясненнями в алфавітному порядку. Наприкінці розділів наведено посилання на корисні цифрові ресурси. У додатку наведено приклади дидактизації окремих тем. Посібник призначений для здобувачів освіти ІІ магістерського рівня денного та заочного відділення та ІІІ освітньо-наукового рівня доктор філософії, спеціальності 035 «Філологія».
 • Документ
  Фонетичний курс з французької мови для гуманітарних факультетів : навчально-методичний посібник
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Лисенко, Наталя Григорівна; Руднєва, Ірина Станіславівна; Григор'єв, Максим Вікторович; Уткіна, Галина Федорівна
  Навчально-методичний посібник з французької мови призначається для студентів факультетів гуманітарного напрямку, а також широкого кола осіб, які хочуть у стислі терміни опанувати французьку вимову та правила читання.
 • Документ
  Фонетичний курс з англійської мови для гуманітарних факультетів : навчально-методичний посібник
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Руднєва, Ірина Станіславівна; Рубцова, Марина Анатоліївна
  Навчально-методичний посібник фонетичного курсу з англійської мови призначено для студентів факультетів гуманітарного напрямку, а також широкого кола осіб, які хочуть у стислі терміни опанувати англійську вимову та правила читання.
 • Документ
  Як написати студентську наукову роботу з філології: методологія та етика наукового пізнання : навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов
  (Xарків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Малая, Олеся Юліївна; Смоляна, Тетяна Альбертівна
  У навчально-методичному посібнику наведені головні принципи виконання наукової роботи з германістики. Конспект лекцій навчальної дисципліни доповнено методичними вказівками та списком рекомендованої літератури для самостійної роботи. У додатках наведені зразки оформлення робіт студентів. Посібник призначений для студентів факультету іноземних мов, які вивчають німецьку мову як основну. Посібником можуть скористатися студенти інших спеціальностей і факультетів.
 • Документ
  Parlons français : навчально-методичний посібник з французької мови, призначений для студентів 2–4 курсів немовних факультетів, а також для здобувачів другого і третього рівнів вищої освіти : у 2 ч. Ч. 2
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Бражникова, Тетяна Юхимівна; Руднєва, Ірина Станіславівна
  Навчально-методичний посібник з французької мови призначений для студентів 2–4 курсів немовних факультетів, а також для здобувачів другого і третього рівнів вищої освіти. Дане видання є комплексом лексико-граматичних матеріалів, організованих відповідно до вимог навчальних програм з французької мови. Ці матеріали можуть бути використані як для практичної роботи студентів на аудиторних заняттях, так і для самостійної роботи, в тому числі під час дистанційного навчання.
 • Документ
  Вивчаємо граматику : навчально-методичний посібник : у 2 ч. Ч. 1
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Бражникова, Тетяна Юхимівна; Руднєва, Ірина Станіславівна
  Навчально-методичний посібник з французької мови призначається для студентів немовних факультетів, які готуються до складання магістерського іспиту з французької мови, для аспірантів та широкого кола осіб, які хочуть у стислі терміни оволодіти граматикою французької мови.
 • Документ
  Французька мова : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Мова та література, переклад». У двох частинах. Ч. 1
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Уткіна, Галина Федорівна; Яценко, Інга Миколаївна
  Цей посібник призначено для студентів 1 курсу спеціальності «Мова та література, переклад» з метою розвитку навичок письмового та усного перекладу, написання диктантів, початкових навичок усного мовлення та читання. Посібник містить тренувальні диктанти та тренувальні переклади за матеріалами базового університетського підручника, завдання з усної практики за відеокурсами для початківців, матеріали для самоперевірки, а також лексичний мінімум для першого семестру навчання французької мови. Посібник може використовуватися як для аудиторної, так і для самостійної роботи широкого кола осіб, що цікавляться сучасною французькою мовою. Він відповідає рівню А1 Загально-Європейської рівневої системи володіння іноземними мовами (CEСR).
 • Документ
  Письмовий переклад текстів екологічної тематики (французька мова) : практикум
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Григор'єв, Максим Вікторович; Щиров, В'ячеслав Юрійович
  Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів ІУ бакалаврського та I магістерського курсів факультету іноземних мов, а також студентів старших курсів екологічного факультету i його аспірантів, ЯКІ вивчають іноземну мову в рамках професійного спрямування. Вони знайомлять студентів з базовими поняттями та термінами екології, засобами та проблемами її захисту, зі специфікою розвитку сучасної цивілізації та урбанізації з урахуванням екофактору на прикладі сучасної Франції. Посібник також має своєю метою вдосконалювати навички перекладу, поглибити знання, отримані студентами на попередніх курсах з практики перекладу, формувати навички перекладу текстів екологічної тематики французькою та українською мовами. Він також розрахований на подальше вдосконалення навичок письмового та усного перекладу у межах курсу теорії і практики перекладу, на розширення термінологічного кола знань з екології французькою та українською мовами.
 • Документ
  Теорія міжкультурної комунікації : конспект лекцій
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022) Ребрій, Олександр Володимирович
  Курс лекцій «Теорія міжкультурної комунікації» належить до вибіркових дисциплін циклу професійної (фахової) підготовки здобувачів вищої освіти магістерського рівня. Курс складається з девʼяти тем, що охоплюють актуальну проблематику теорії міжкультурної комунікації, її історії та перспектив розвитку. Здобувачі вищої освіти знайдуть відповіді на питання про особливості міжкультурної комунікації, шляхи подолання комунікативної невпевненості та комунікативних барʼєрів, форми поведінки в різних ситуаціях спілкування з носіями інших мов та представниками інших культур.
 • Документ
  Academic English: Writing articles and conference papers : teaching guide [Electronic resource]
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Shevchenko, I.S.; Шевченко, Ірина Семенівна
  This teaching guide contains information about the academic English language; it is a separate component of the discipline "English for Specific Purposes". The manual provides information about the principles of publishing research results in English-language scientific periodicals and at scientific conferences; basic information about the academic English language, style, punctuation, and referencing. The information is illustrated by an example of a student research article. The manual also provides a glossary, a list of academic English phrases, and exercises to consolidate lexical and stylistic skills of academic writing. The structure of this manual allows choosing the optimal ways of organizing the student's guided independent work for effective learning of the material. For bachelor (7–8 semesters) and master (1–2 semesters) students of the School of Economics and the School of International Economic Relations and Tourism Business of V. N. Karazin Kharkiv National University.
 • Документ
  Breaking the Gender Barrier: The Fight for Equality : practice of Communication Instruction and Training Manual for the 2nd year students of the School of Foreign Languages
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Kuznietsova, O.V.; Кukushkin, V.V.; Кузнєцова, Ольга Володимирівна; Кукушкін, Владислав Валерійович
  The manual is aimed at the 2nd year students studying English as their major or their second foreign language (B1+ and B2 levels), at students of philology, translation, sociology and psychology departments, and a wide range of people willing to improve their English. The purpose of the manual is to upgrade communication skills in gender equality and is driven by the Karazin University Gender Strategy (2023-2033), as well as the introduction of gender-sensitive policy and a program of creating a non-discriminatory society in Ukraine, following the approval of the Strategy for the Implementation of Gender Equality in Education. The instruction and training manual consists of four units containing materials for forming and developing oral communication skills and abilities, mainly through the use of authentic social and psychological texts. The complex is underpinned by the CLIL methodology and is based on exercises for the development of reading, speaking, listening and writing skills. Students can use the exercises both in class and for self-study purposes.
 • Документ
  Analytical reading: drills and skills : навчально-методичний посібник для студентів 2 курсу факультету іноземних мов
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Кузнєцова, Ольга Володимирівна; Кукушкін, Владислав Валерійович; Набокова, Ірина Юріївна
  Посібник призначений для студентів 2 курсу факультету іноземних мов, які вивчають англійську мову як основну, а також для студентів з англійською як другою іноземною мовою навчання та для фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння аналітичного читання. Мета посібника полягає в ознайомленні студентів зі зразками класичної англомовної літератури, в розвитку та удосконаленні навичок аналітичного читання. У посібнику представлені вправи лексичного, граматичного та аналітичного спрямування, що мають допомогти студентам розвинути іншомовну компетенцію та набути достатній лексичний запас за темами аналітичного читання, а також за темами граматики («Артикль», «Модальні дієслова»). Вправи передбачають поглиблену роботу студентів як на заняттях, так і під час самостійного опрацювання матеріалу.
 • Документ
  Практична граматика англійської мови. Умовний спосіб : навчально методичний посібник
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Кузнєцова, Ольга Володимирівна; Кукушкін, Владислав Валерійович; Набокова, Ірина Юріївна
  Посібник призначений для студентів 2 курсу факультету іноземних мов, які вивчають англійську мову як основну, а також для студентів з англійською як другою іноземною мовою навчання та для фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння правильного вживання типів умовного способу. Мета посібника полягає в розвитку та удосконаленні навичок студентів з граматики. У посібнику представлені граматичні вправи, пояснення та схеми, які викладені у доступній формі для студентів середніх курсів, що допоможе їм опанувати складний граматичний матеріал та набути достатній рівень знань за темою «Умовний спосіб». Вправи передбачають поглиблену роботу студентів як на заняттях, так і під час самостійного опрацювання матеріалу.
 • Документ
  Англійське складне речення: теорія та практика: навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу факультету іноземних мов
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Матюхіна, Юлія Володимирівна; Меркулова, Тетяна Костянтинівна; Нефьодова, Олена Дмитрівна; Шпак, Олена Владиславівна
  Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови для студентів 4 курсу факультету іноземних мов пропонує до опрацювання матеріал з граматики, синтаксису та пунктуації англійської мови. Посібник доцільно використовувати студентами в аудиторному та дистанційному навчанні, а також для самостійної роботи.
 • Документ
  Vocabulary Booster : практикум з аспекту «Speech Practice» для студентів 1–5 курсів факультету іноземних мов
  (Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022) Байбекова, Людмила Олександрівна; Конєва, Марина Захарівна; Немчонок, Семен Леонтійович; Пруднікова, Аліна Олександрівна; Птушка, Анастасія Сергіївна; Язловицька, Олена Володимирівна
  Практикум розроблено для здобувачів першого та другого освітніх рівнів вищої освіти факультету іноземних мов спеціальності 035 «Філологія» (денна форма навчання). Системна організація методичних вказівок дозволяє ефективно використовувати їх як на практичних заняттях з дисципліни, так і в самостійній роботі здобувачів.
 • Документ
  Готуємось до атестаційного іспиту. Лексико-граматичний переклад : методичні рекомендації для студентів IV курсу (спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська»)
  (Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022) Морозова, Ірина Ігорівна; Шпак, Олена Владиславівна
  Методичний посібник містить рекомендації з підготовки до атестаційного іспиту для студентів IV курсу факультету іноземних мов пропонує до опрацювання активний матеріал з граматики й лексики англійської мови. Посібник доцільно використовувати студентами як під час аудиторної, так і дистанційної форми навчання, а також у самостійній роботі.
 • Документ
  «Tenses of the English verb» : навчально-методичний посібник
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021) Кузнєцова, Ольга Володимирівна; Скриннік, Юлія Сергіївна; Тарасова, Світлана Олександрівна
  Посібник призначений для студентів-іноземців 1 курсу англійського відділення факультету іноземних мов. Мета посібника полягає в розвитку та удосконаленні навичок студентів з граматики. У посібнику представлені вправи мовленнєвого, лексичного, граматичного та аналітичного спрямування, що мають допомогти студентам розвинути іншомовну компетенцію та набути достатній рівень за темою «Час та стан англійського дієслова». Вправи передбачають поглиблену роботу студентів як на заняттях, так і під час самостійного опрацювання матеріалу.
 • Документ
  Усна практика «Let’s talk» : навчально-методичний посібник
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020) Скриннік, Юлія Сергіївна; Тарасова, Світлана Олександрівна
  Посібник призначений для студентів-іноземців 1 курсу англійського відділення факультету іноземних мов. Мета посібника полягає в розвитку та удосконаленні навичок усного мовлення студентів. У посібнику представлені вправи мовленнєвого, лексичного, граматичного та аналітичного спрямування, що мають допомогти студентам розвинути іншомовну компетенцію та набути достатній лексичний запас за темами усної практики, а також за темами граматики («Час та стан англійського дієслова», «Частини мови»). Вправи передбачають поглиблену роботу студентів як на заняттях, так і під час самостійного опрацювання матеріалу.