Весело читати, цікаво розмовляти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Даний посібник призначений для студентів І-ІІ курсів університету, вивчаючих французьку як першу або другу мову. Містить оригінальні гумористичні тексти, вправи з нового лексичного матеріалу та з усного мовлення за даною темою, що спрямовані на розвиток навичок та вмінь читання та монологічного та діалогічного мовлення за певною темою. Матеріал посібника організован відповідно до вимог навчальної програми для гуманітарних спеціальностей. Цей посідник може використовуватися як для аудиторної, так і для самостійної роботи.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Весело читати, цікаво розмовляти: Навчально-методичний посібник для домашнього читання. / Укладач Яворовська В. В. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 60 с.