Моделирование налогового поведения фирмы с учетом факторов внутрифирменного контроля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

моделирование налогового поведения фирмы, внутрифирменный контроль, налоговое поведение фирмы, факторы внутрифирменного контроля

Бібліографічний опис

Стерина А.А. Моделирование налогового поведения фирмы с учетом факторов внутрифирменного контроля / Стерина Анастасия Александровна / Стензя А.В. // Глобальні та локальні проблеми соціально-економічного розвитку: нові виклики та рішення : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 6-7 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С.