Наукові роботи студентів та аспірантів. Економічний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 213
 • Документ
  Аналітика важливості різносторонньої неперервної освіти
  (Ломжа : MANS, 2024) Щеглова, Ярослава; Оніщенко, Олена Іванівна
  У тезах розглядається важливість неперервної освіти в контексті економіки і підвищення кваліфікації освітян. Розглянутий зв’язок економіки з дотриманням принципів неперервної освіти. Зазначається вплив неперервної освіти на ситуацію з ринком праці.
 • Документ
  Статистичне вивчення страхової діяльностіі в Україні
  (Ломжа : MANS, 2024) Савченко, Катерина Володимирівна; Кущенко, Олена Іванівна
  Страховий ринок є одним з найважливіших секторів ринкової інфраструктури та важливою складовою фінансової системи будь-якої країни. Останні світові тенденції показують, що існує пряма залежність між рівнем організації страхування та загальним економічним розвитком країни. Ефективно функціонуючий страховий ринок створює сприятливе середовище для страхового захисту бізнесу та фізичних осіб, що, в свою чергу, зменшує витрати національних бюджетів на відшкодування збитків, спричинених надзвичайними ситуаціями та стихійними лихами, а ще актуальнішим страхування буде після закінчення війни. В умовах глобалізації економіки всебічне дослідження рівня конкуренції на ринку набуває все більшої актуальності.
 • Документ
  Статистичне вивчення ринку ріпаку в Україні
  (Ломжа : MANS, 2024) Птуха, Катерина; Кущенко, Олена Іванівна
  Використання ріпаку в сучасному світі має велику актуальність та визначається його важливою роллю у різних сферах. Ріпак є ключовою культурою в сільському господарстві, який забезпечує виробництво олії та кормів для тварин. Також, ріпак є важливим ресурсом для виробництва біопалива, що відповідає сучасним тенденціям розвитку енергетичного сектору та допомагає зменшити залежність від традиційних джерел енергії, сприяючи при цьому боротьбі зі зміною клімату. Країни, які розвивають виробництво ріпаку, можуть вигравати на експорті цієї продукції, забезпечуючи стійкий економічний розвиток та позитивно впливаючи на торгівельний баланс.
 • Документ
  Аналітична оцінка цін сучасного будівельного ринку України
  (Ломжа : MANS, 2024) Побережна, Владислава; Кущенко, Олена Іванівна
  Підприємства, що займаються будівельною діяльністю є одним з основних чинників, що впливають на розвиток економіки в Україні, а ціни на будівельно-монтажні роботи є важливим макроекономічним показником. Динаміка цін у будівництві впливає на інвестиційну привабливість даної галузі, а також на доступність житла, рівень інфляції та інші економічні процеси. Проте після 24 лютого 2022 року, коли Росією було здійснено повномасштабне вторгнення, даний чинник суттєво змінився, що негативно вплинуло на розвиток будівництва в нашій країні. Російська війна проти України спричинила значні руйнування будівельної інфраструктури та різке зростання цін на будівельні матеріали, тому відновлення зруйнованих об’єктів та будівництво нового житла потребуватиме значних ресурсів. Вивчення динаміки цін на будівельно-монтажні роботи в умовах війни має важливе значення для планування та реалізації відновлювальних робіт. Перед країною з’явився ряд проблем пов’язаних з відбудовуванням помешкань. По перше, війна суттєво вплинула на ціноутворення в будівельній галузі. По-друге, існують значні ризики подальшого зростання цін на будівельно-монтажні роботи. Виходячи з цього, необхідно розробити механізми стабілізації цін на будівельні матеріали та роботи. Для вирішення даних проблем необхідно здійснити аналіз цін на будівельно-монтажні роботи під час війни, а також необхідно визначити фактори, що безпосередньо впливають на ціни в будівельній галузі, розробити та впровадити заходи щодо стабілізації цін на будівельно-монтажні роботи.
 • Документ
  Аналітична оцінка впливу війни на досягнення ЦСР в Україні
  (Ломжа : MANS, 2024) Передера, Альона Анатоліївна; Кущенко, Олена Іванівна
  Війна Росії проти України є важливою подією, яка має великий вплив на світ. Окрім людських жертв, вона суттєво впливає на довкілля, економіку та суспільство. Повномасштабне вторгнення викликало послідовні події, які мають глобальні наслідки, особливо в енергетиці та продовольстві. Війна створює серйозну загрозу досягненню Цілей сталого розвитку в Україні. У даній статті ми проаналізували вплив воєнних дій на біофізичні, соціальні, економічні та партнерські Цілі сталого розвитку, які враховують усі аспекти. Наслідки війни відчутні на різних рівнях, від регіонального до глобального, і залишаються предметом подальших досліджень. Проте слід зазначити головне, що закінчення війни та мир є ключовими аспектами для досягнення Цілей розвитку до 2030 року.
 • Документ
  Аналітика сталого розвитку підприємств
  (Ломжа : MANS, 2024) Оніщенко, Кристина; Кущенко, Олена Іванівна
  У тезах розглядаються ключові аспекти стратегічного управління та впровадження інноваційних технологій в контексті сталого розвитку підприємств. Розглянуті теоретичні аспекти та основні концепції стратегічного управління, їх значення для успішного розвитку. Особлива увага приділена впровадженню стратегічного управління та інноваційних технологій через аналіз кейсів, що ілюструють практичний досвід і переваги цих підходів. Тези є цінним джерелом для фахівців з управління та стратегічного планування, а також для підприємств, які прагнуть досягти сталого розвитку шляхом інтеграції стратегічних методів та інноваційних підходів у свою діяльність.
 • Документ
  О финансово-виртуальных технологиях и инструментах как формах реализации финансово-интеллектуальной власти в условиях глобализации
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2012) Задорожный, Г.В.; Халина, О.В.
  В статье определяются основные формы реализации финансово-интеллектуальной власти в современном глобальном хозяйстве, которые главным образом выражаются в финансово-виртуальных технологиях и инструментах мировой финансовой системы. Характеризуется глобальный финансовый капитал, который использует мощь интеллекта на всех уровнях экономических систем и процессов. Выявлены тенденции к абсолютной финансово-интеллектуальной власти в условиях глобализации.
 • Документ
  Актуалізація ціннісного підходу в дослідженнях глобального господарства
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2012) Батістова, О.І.
  В статье рассматривается актуализация ценностного подхода в исследованиях глобального хозяйства. Доказана определяющая роль культурных ценностей в поддержании стабильности и выживаемости общества в современных условиях. Особое внимание уделено влиянию ценностей на конкурентоспособность государства, нации.
 • Документ
  Реалізація пенсійної реформи – нагальна потреба української економіки
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Глущенко, В.В.; Левченко, І.А.
  Авторами визначені можливі стратегії подальшого розвитку пенсійного страхування держави, проведено їх порівняльний аналіз, обґрунтований найбільш ефективний та прийнятний, на думку авторів, механізм реформування вітчизняного пенсійного забезпечення, сформульований комплекс рекомендацій щодо вдосконалення всіх рівнів пенсійної системи.
 • Документ
  Интеллект власти или власть интеллекта как современные перспективы для Украины
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Халина, О.В.
  Статья посвящена определению феномена человеческого интеллекта в структуре власти и общества, возрастающей значимости процессов интеллектуализации в мировом хозяйстве, которые развиваются параллельно с финансомикой и являются приоритеными направлениями развития Украины, а также выявлены отношения взаимодействия современного властного аппарата с интеллектуальными ресурсами государства.
 • Документ
  Домохозяйство в структуре переходной экономики
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Симкина, Н.В.
  Статья посвящена рассмотрению особенностей путей интеграции украинских домохозяйств в рыночную экономику. Проанализирована эффективность выбраних вариантов, их приоритетность и специфические черты воплощения. Также очерчены основные направления облегчения дальнейшей адаптации домохозяйств к экономическим изменениям.
 • Документ
  Інституційні особливості розвитку України в умовах ринкової трансформації
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Наркізов, М.М.
  У статті розглянуто особливості інституційної спадщини минулої економічної системи. Визначено необхідність зміни домінуючих механізмів координації господарської діяльності, напрямки інституційних змін.
 • Документ
  Формы экономических трансформаций
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Лисеный, Е.В.
  В статье предложена и рассмотрена классификация форм экономических трансформаций по различным критериям.
 • Документ
  Обострение продовольственного кризиса в условиях глобализации
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Епишев, А.С.
  В статье сформулированы и проанализированы основные факторы и причины глобального продовольственного кризиса, раскрыта его связь с глобализационными процессами, определена сущность и особенности продовольственного кризиса на Украине.
 • Документ
  Трансакційні витрати вимірювання на ринку праці України і шляхи їх оптимізації
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Глушач, А.В.
  На основі аналізу витрат вимірювання на ринку праці доведено, що вони складаються з двох типів трансакційних витрат – затрат та втрат, і запропоновано класифікацію останніх на чотири види. Розкрите поняття довірче вимірювання і визначене його місце в теорії витрат вимірювання. Визначено принципи і проблеми функціонування механізмів (інститутів), що знижують витрати вимірювання на ринку праці України, та запропоновано шляхи оптимізації цих витрат.
 • Документ
  Вплив прибутку на функціонування планової системи господарства
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Болдирєва, К.В.
  В статті досліджено поняття прибутку за функціонування радянської економіки, проведено розмежування між прибутком та чистим доходом соціалістичного підприємства. Проаналізовано наслідки економічної реформи 1965р. Досліджено вплив соціалістичного розуміння прибутку на функціонування системи планування, зроблено висновки стосовно ролі, яку це поняття відіграло у реформуванні економічної системи.
 • Документ
  Энергоемкость ВВП Украины: попытка критического осмысления реализации разных сценариев
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Рудь, А.И.
  Статья представляет собой результат исследования в рамках выполнения диссертационной работы, где акцент сделан на разработке авторских предложений по снижению энергоемкости ВВП Украины с учетом нарастающего влияния эколого-энергетических проблем.
 • Документ
  Эволюция и стратегия государственного регулирования торговли Украины в 1991-2010 гг.
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Грицай, Н.Н.
  В статье рассматривается эволюция взаимоотношений между госу-дарством и рыночной торговлей в Украине с момента её утверждения в 1991 г. Определяются основные этапы изменений государственной стратегии управления торговлей, характеризуется нынешнее направление государственных преобразований в торговле.
 • Документ
  Эволюция методологии планирования в рыночной экономике: от истоков до осмысления стратегического будущего
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Антоненко, Л.А.; Зобенко, Н.Г.; Ван Цюйши
  В статье исследовано эволюционное изменение содержания функции планирования в рыночной экономике. Показано расширение использования этой функции в процессе макроэкономического государственного регулирования в США, странах ЕС, Японии и других странах. Обоснована необходимость законодательного закрепления функций стратегического и индикативного планирования в Украине на всех уровнях управления.
 • Документ
  Зміст структурних елементів забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Пантелєєв, В.П.; Лепілін, М.Г.