Образна складова концептів ГЕРОЙ/АНТИГЕРОЙ в англомовному кінодискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті досліджено мовні засоби реалізації концептів ГЕРОЙ та АНТИГЕРОЙ у американському англомовному кінодискурсі. Виділено структурні компоненти цих концептів та реконструйовано їх образну складову в рамках концептуальної мережі. В статье исследованы языковые средства реализации концептов ГЕРОЙ и АНТИГЕРОЙ в американском англоязычном кинодискурсе. Выделены структурные компоненты этих концептов и реконструирована их образная составляющая в рамках концептуальной сети. The article focuses on the concepts HERO and ANTIHERO in the American film discourse. Structural components of these concepts are singled out, their figurative constituent is reconstructed in the form of a conceptual network.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, антигерой, герой, кінодискурс, концепт, образна складова, antihero, concept, figurative constituent, film discourse, hero

Бібліографічний опис

Котова І.А. Образна складова концептів ГЕРОЙ/АНТИГЕРОЙ в англомовному кінодискурсі / І.А. Котова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2014. – №1103. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 78. – С. 41–48.