Навчальна активність сучасних студентів як фактор вибору стилю життя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

постмодернізація, Бурдьє, самореалізація, чесність

Бібліографічний опис

Усенко Ольга. Навчальна активність сучасних студентів як фактор вибору стилю життя / Ольга Усенко // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів [Харків, 13 – 15 квітня 2009 р.]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – C. 254-256