Дослідження неформальних практик у політиці. Робоча програма навчальної дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Нікулін В.С., кандидат соціологічних наук, ст. викладач кафедри політичної соціології.

Опис

Ключові слова

робоча програма навчальної дисципліни, неформальні практики у політиці, соціально-політичні науки, соціологія, політична соціологія, політичний маркетинг, політичне консультування, кредитно-модульна система

Бібліографічний опис

Нікулін В.С. Дослідження неформальних практик у політиці. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальністю 6.030101 «соціологія» / В.С. Нікулін. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 9 с.