Методичні вказівки з інтерпретації художнього тексту для студентів IV та V курсів кафедри англійської філології факультету іноземних мов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Методичні вказівки, що відповідають вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, містять матеріали для розвитку навичок інтерпретації художнього тексту. Розробка складається із двох частин: у першій, призначеній для студентів IV курсу, викладено теоретичні засади лінгво-літературознавчого аналізу художнього твору, у другій, адресованій студентам V курсу, акцент зроблено на розвитку їх вмінь викладення результатів власної інтерпретації літературного тексту у письмові формі. Додатки містять таблиці, в яких узагальнено стилістичні особливості художнього твору, а список рекомендованої літератури задає вектор самостійного поглиблення інтерпретативних навичок, отриманих на аудиторних заняттях.

Ключові слова

analyzing fiction, writing about fiction

Бібліографічний опис

Методичні вказівки з інтерпретації художнього тексту для студентів IV та V курсів кафедри англійської філології факультету іноземних мов / Укл. Морозова О. І. - X. ; ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. - 40 с.