Евристика концептуальних студій у мікродіахронії: ЕКОНОМІЧНА КРИЗА в англомовному економічному дискурсі ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка

Анотація

У статті викладено поетапний алгоритм дослідження ЕКОНОМІЧНА КРИЗА як лінгвокультурного концепту, актуалізованого в англомовному економічному дискурсі. Алгоритм зумовлений термінологізованим характером імені концепту – словосполучення “economic crisis” та синкретичними поняттєво-ціннісним та образно-ціннісним складниками.

Опис

Ключові слова

діахронічне варіювання, економічна криза, концепт, концептуальна метафора, лінгвокогнітивний підхід, пропозиційні схеми

Бібліографічний опис

Олійник Н.А. Евристика концептуальних студій у мікродіахронії: ЕКОНОМІЧНА КРИЗА в англомовному економічному дискурсі ХХ століття // Науковий вісник Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. – 2016. – № 5–2. – С. 53–57. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2016_2_5_14