Управлінські аспекти підвищення ефективності банківської діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статті висвітлюються проблеми ефективного управління банківською діяльністю. Розкрито сутність складових елементів банківського менеджменту. Обґрунтовано практичне значення та необхідність банківського менеджменту для досягнення фінансової стійкості банку. В статье освещаются проблемы эффективного управления банковской деятельностью. Раскрыта сущность составляющих элементов банковского менеджмента. Обосновано практическое значение и необходимость банковского менеджмента для достижения финансовой стабильности банка. Problems of banking activity effective management process are considered in this article. The essence of bank management elements is eliminated. Practical importance of bank management for the achievement of financial banking stability is well grounded in the paper.

Опис

Челомбітько Т.В., аспірантка. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

банківський менеджмент, управління активами, капіталізація, банківська діяльність, фінансова стійкість

Бібліографічний опис

Челомбітько Т.В. Управлінські аспекти підвищення ефективності банківської діяльності / Т.В. Челомбітько // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 802. Сер.: Економіка. – С.