Оцінка економічної ефективності альтернативних інвестиційних проектів в сучасних економічних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Запропоновано методику оцінки економічної ефективності альтернативних інвестиційних проектів в умовах ризику і невизначеності. Предложена методика оценки экономической эффективности альтернативных инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности. There was suggested the theory of economic efficiencys’ assessment of alternative investment projects in risk and uncertain terms.

Опис

Соболєв В.М., д.е.н., профессор. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Ключові слова

економічна ефективність, альтернативні інвестиційні проекти, прийняття рішення

Бібліографічний опис

Соболєв В.М. Оцінка економічної ефективності альтернативних інвестиційних проектів в сучасних економічних умовах / В.М. Соболєв // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 802. Сер.: Економіка. – С.