Образование в модульно-рейтинговых рамках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Анотація

Критично аналізується «Болонська система», яка нав'язується Україні з метою створення Загальноєвропейського простору вищої освіти.

Опис

Ключові слова

вища освіта, ECTS, знання, контроль успішності, структура, самостійна робота

Бібліографічний опис

Калюжный В.Н. Образование в модульно-рейтинговых рамках / В.Н.Калюжный // Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та викладачів : міжнародна науково-методична конференція “(3 ; 2010 ; Харків) : збірка наукових праць. – Харків : Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, 2010. – С. 101–104.